Ansattoversikt


Bolig- og eiendomsavdelingen

Ansatte i avdelingen Bolig- og eiendomsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent

Tidligere Kvalsund kommune

Ansatte i avdelingen Tidligere Kvalsund kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent