Ansattoversikt


Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent

Oppvekst og kultur - Barn og unge - Ungdomstjenesten

Ansatte i avdelingen Ungdomstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent