Ansattoversikt


Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier 78 41 59 00 902 82 238

Helse og omsorg - Institusjoner - Kvalsund sykehjem

Ansatte i avdelingen Kvalsund sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier 78 41 59 00 902 82 238