Ansattoversikt


Akkarfjord oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Akkarfjord oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 976 58 666
Vaktmester 78 40 29 91 971 58 524
Lærer 412 45 646
Lærer 472 57 311
Rektor 78 40 21 60 417 58 682

Baksalen skole

Ansatte i avdelingen Baksalen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sos,ped 78 40 22 15 950 45 656
Assistent 913 55 663
994 93 322
469 60 370 469 60 370
Lærer 480 65 757
476 04 525
Assistent 906 66 058
Lærer 78 40 22 00
913 64 984
Lærer 473 94 431
Lærer 971 33 262
Lærer 78 40 21 09
908 85 336
Lærer
Lærer 932 53 115
Lærer 480 64 800
Lærer 415 70 288
Assistent 78 40 22 00 958 84 276
902 37 374
Lærer 976 78 246
900 15 302
Lærer 976 09 169
Vikar 477 17 296
Lærer 986 44 935
Lærer
Lærer 902 08 246
479 05 294
Assistent 915 99 941
Inspektør 2204 909 96 449
Sekretær 78 40 22 00 918 90 504
Assistent 482 71 051
??? 970 02 386
Lærer 975 96 661
Assistent 907 95 229
Assistent 975 94 899
Lærer
Lærer 913 06 142
Lærer 971 58 162
Assistent 402 24 305
Lærer 950 65 951
Rektor 78 40 22 03 480 26 895
482 94 270
906 49 849
Assistent 415 55 602
979 74 581
Barnevernskonsulent 958 68 582
Lærer
967 59 966
??? 415 41 380
78 40 22 11
906 01 619
Lærer 922 51 466
995 03 381 995 03 381
Lærer 948 29 345
Assisterende rektor 78 40 22 05 971 78 215
Barne og ungdomsarbeider SFO 78 40 22 00 926 08 866
Lærer 469 52 412
984 63 742
957 51 366
411 74 972
930 84 694
Lærer 480 22 582
969 94 068

Beredskap - Brann og redning

Ansatte i avdelingen Brann og redning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannkonstabel
Vikar
Feier
Vikar
Brannkonstabel
Overbrannmester 110
Konsulent TDE 977 81 094
Brannkonstabel
branninspektør
Leder beredskap / varabrannsjef 78 40 26 12 400 34 713
Brannmester
Vikar
Brannkonstabel vikar 993 75 350
Overbrannmester 110
Feierinspektør 78 40 26 27 913 70 330
Leder forebyggende 78 40 26 26
Brannkonstabel vikar 481 23 604
Underbrannmester
Overbrannmester 110 476 43 173
Brannkonstabel
Kst. Brannmester
Brannsjef 78 40 26 03 952 47 103
Arne Myrseth
Feier lærling
Branninspektør 78 40 26 25
Brannmester
Kst. daglig leder IUA 971 07 809
Vikar
Brannkonstabel Vikar 910 05 420
Brannmester
Brannkonstabel
Kst. Underbrannmester
Brannkonstabel vikar
467 43 121
467 43 121
Underbrannmester
Underbrannmester
Brannkonstabel 997 33 928

Bolig og eiendom

Ansatte i avdelingen Bolig og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 78 40 26 15
Fagansvarlig forvaltning og utvikling 975 74 598
Kontormedarbeider 952 45 411
Saksbehandler 78 40 26 16
Planlegger 78 40 20 68 481 52 552

Bolig- og eiendomsavdelingen

Ansatte i avdelingen Bolig- og eiendomsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 78 40 26 15
Virksomhetsleder 78 40 20 67 959 47 631
Konsulent
Konsulent 78 40 25 90
Kontormedarbeider 952 45 411
Saksbehandler 78 40 26 16
Boligveileder 916 15 318

Breilia skole

Ansatte i avdelingen Breilia skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 78 40 21 08 906 94 607
Lærer 78 40 21 08 900 49 910
Lærer 482 69 403
Rektor 412 95 888
Sos.Ped, kontaktlærer 78 40 21 13 481 56 033
Lærer 78 40 21 09 991 66 249
Assisterende rektor 78 40 21 03 481 41 409
Lærer 78 40 21 38
Assistent
Lærer 976 37 567
Lærer 930 91 309
Lærer 2279 452 68 326
Adjunkt 78 40 21 08 928 04 406
Assistent 78 40 21 12 479 01 706
Assistent 400 62 653
Miljøveileder 481 19 598
Lærer 464 14 128
Lærer, Rådgiver 78 40 21 25
lærer 991 52 351
Lærer Båthuset 00 00 00 00
Sos.Ped 78 40 21 28 917 86 098
Lærer 78 40 21 08 404 57 914
Berit Hågensen
Lærer 464 25 831
Lærer 78 40 21 12 917 06 613
Lærer 78 40 21 07 976 80 668
Assistent 458 43 458
Lærer 915 40 262
Lærer
Lærer 480 55 883
Lærer 415 14 246
Assistent 976 77 310
Assistent 78 40 21 12
Lærer 78 40 21 09 480 68 612
Lærer 456 60 642
Lærer 78 40 21 07 959 10 570
Sos.Ped/Lektor 452 21 320
Lærer Båthuset 78 40 23 40 413 31 739
Lektor 481 90 436
Lærer 78 40 21 90 401 68 632
Lærer 78 40 21 07 481 77 047
Avd.leder Båthuset 78 40 23 40 417 74 748
Adjunkt 78 40 21 09 454 43 750
Lærer 908 42 688
Assistent 900 38 271
Lærer 454 69 040
språkassistent 462 44 513
Assistent 415 55 602
Lærer 977 88 195
Adjunkt 78 40 21 12 906 30 511
Lærer 78 40 21 07 908 90 430
Lærer 78 40 21 09 957 68 847
Miljøveileder
Lærer 78 40 21 08 472 82 266
Lærer 948 58 087
Lærer 78 40 22 04 913 15 420
Lærer 78 40 21 12 950 96 437
Lærer 78 40 21 09 900 52 962
Adjunkt 78 40 21 09 958 75 863
Sekretær 78 40 21 00 924 39 489
Lærer 78 40 21 08 975 22 433
Lærer, bibliotekar 78 40 21 15 950 92 248
Ungdomsleder
Lærer 404 77 533
Miljøveileder 934 64 842

Drift og vedlikehold - Byggdrift

Ansatte i avdelingen Byggdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vedlikeholdsansvarlig
Vaktmester Baksalen Skole 78 40 26 33 915 17 210
Vaktmester Sykehjemmet 975 60 843
Driftsteknikker
Vaktmester 932 74 099
Vaktmester 78 40 29 91 971 58 524
Virksomhetsleder 78 40 29 78 456 17 405
Konsulent 78 40 29 70 948 66 878
Driftstekniker 979 79 179
908 78 093
Tilkallingsvikar
Driftstekniker
Maler
Vaktmester
Fagarbeider Tømrer 902 56 419
Håndverker, maler 461 18 864
Assistent 473 93 065
Vaktmester 453 90 891 453 90 891
Vaktmester
415 81 737

Drift og vedlikehold - Park, idrett og friluftsliv

Ansatte i avdelingen Park, idrett og friluftsliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicemedarbeider 913 68 101
Driftsbetjent Isbjørnhallen 2078 915 38 607
Driftsbetjent 911 67 577 911 67 577
Gartner
Prosjektleder 78 40 26 07 473 11 079
954 05 827
Fagleder 78 40 20 84 468 61 276
Fagarbeider 970 91 446 970 91 446
Hallbetjent Isbjørnhallen 997 44 405

Drift og vedlikehold - Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder 455 63 098
Renholder 912 62 719
renholder 455 55 821
Renholder 994 67 131
Renholder 400 47 964
Renholder 994 09 594
renholder 484443814
Renholder 970 15 537
Renholder 486 11 530
renholder 901 71 644
vikar renhold
Renholder 993 14 064
Renholder
459 28 502
Renholder 992 42 277
462 49 477
Renholder 912 70 708
Renholder 469 49 195
renholder 469 11 546
Renholder 958 41 787
Renholder 486 81 746
Renholder 414 94 377
Renholder 983 51 418
Renholder 975 79 127
renholder 925 01 404
Renholder 957 81 715
renholder 468 43 672
vikar renhold
Renholder 414 19 968
Renholder 414 63 775
Renholder 481 73 591
Renholder 915 65 408
Avdelingsleder 78 40 29 76 920 72 374
Renholder 952 67 321
Renholder 948 21 632
Renholder 960 45 147
Renholder 78 40 29 77 951 34 493
920 64 275
renholder 456 30 113
Renholder 459 21 345
Renholder 959 98 521
Renholder 465 54 814
Renholder 904 13 078
Renholds operatør 940 56 456
vikar renhold
Renholder 959 41 289
Renholder 469 18 183
Renholder 952 21 822
Renholder 969 60 740
renholder 458 51 636
400 99 249
renholdsopperatør 400 16 683
Renholder 998 77 670
Renholder 481 34 715
Renholder 484 54 666
renholder 4696991
renholder 969 87 244
Renholder 942 20 989
Renholder 995 87 579
Assistent / renholder 971 31 828
Renholds operatør
Renholder 468 43 643
Renholder 465 72 050
Renholder 900 49 908
Renholder 952 83 991
Renholder 954 86 149
Renholder 976 45 624
renholder 481 57 616
Renholder 958 19 007
Virkersomhetsleder 78 40 29 75 414 19 968
Renholder 463 70 853
Renholder 412 37 390
Assistent
Renholder 992 49 297
renholder 486 89 564

Drift og vedlikehold - Vann og avløp

Ansatte i avdelingen Vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
??? 482 96 143
???
Fagarbeider
Brannkonstabel vikar
Fagleder 414 52 276
Oppsynsmann/Stedsfortreder 906 34 965
Håndverker/fagarbeider
Oppsynsmann 78 40 26 45 917 03 006
Teknisk konsulent

Drift og vedlikehold - Vei og verksted

Ansatte i avdelingen Vei og verksted
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicemedarbeider 414 84 819
Fagarbeider 474 08 594
Formann 78 40 26 47 922 22 828
Fagarbeider 909 22 331
Maskinkjører 900 66 152
Verkstmester 934 90 537
Maskinkjører
Servicemedarbeider 467 70 431
Fagarbeider 469 47 102
Fagarbeider 911 04 238
Fagarbeider
Assistent 464 90 348
Maskinkjører
Fagarbeider 412 64 229
Leder 78 40 26 05

Elvetun barnehage

Ansatte i avdelingen Elvetun barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
457 60 105
Pedagogisk Leder 78 40 28 42
Pedagogisk leder
Assistent
911 64 600
Fagarbeider
Barnehagelærer
Assistent
Pedagogisk leder/Assisterende styrer 78 40 28 30 415 15 312
Assistent
Assistent 78 40 28 30
Pedagogisk leder/barnehagelærer
Pedagogisk Leder 78 42 98 46
Fagarbeider
Servicemedarbeider
Assistent 78 40 28 32 468 77 731
Assistent 78 40 75 44
Barnehagelærer
Assistent 950 12 097
Pedagogisk leder
Fagarbeider
Assistent 911 32 872
Fagarbeider
Pedagogisk Leder
Fagarbeider 463 13 309
Virksomhetsleder 78 40 28 30

Ergo- og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Ergo- og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicemedarbeider
Ergoterapeut 78 40 23 78 907 09 103
Spesialfysioterapeut 78 40 23 83 405 51 850
Ergoterapeut 78 40 23 82 971 61 719
Virksomhetsleder 78 40 23 81
Servicemedarbeider 78 40 23 84 950 77 456
Ergoterapeut 78 40 23 81 413 96 945
Sykepleier 78 40 20 61 901 21 698
Spesialfysioterapeut 78 40 23 86 971 61 788
Fysioterapeut 78 40 23 70 468 36 339
Ergoterapeut 78 40 23 77 911 21 152
Hjelpepleier 78 40 20 61 950 46 617
Sekretær 78 40 23 80
Fysioterapeut 932 84 001 932 84 001
Sykepleier 78 40 20 61 977 10 030
Daglig Leder 78 40 27 19
Turnus Fysioterapeut

Fjordtun skole

Ansatte i avdelingen Fjordtun skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 78 40 22 93 994 40 664
994 95 410
Rektor 78 40 22 42 415 19 619
Rådgiver 78 40 22 48 908 83 764
Støtteteam 78 40 22 94 913 68 071
974 75 476
Lærer 78 40 21 12 924 57 544
Teamleder Småtrinn, Faglærer 78 40 22 51 970 68 056
992 93 010
Lærer 78 40 22 78 922 04 003
Sektretær 78 40 22 40 901 04 056
954 60 824
Kontaktlærer og Teamleder 5-7
993 87 134
Kontaktlærer 1A 78 40 22 91
Lærer 78 40 22 98 970 63 033
473 14 143
Lærer 78 40 22 95 909 85 271
909 16 416
Lærer 900 56 201
Lærer 78 40 22 87 412 21 166
984 41 660
476 78 210
Assistent 941 98 544
958 31 518
916 02 589
Lærer 78 40 22 70 995 99 698
Renholder 975 49 553
Lærer 78 40 22 83 979 54 196
Bibliotekansvarlig 78 40 22 54 905 35 678
Lærer 78 40 22 99 930 66 488
Fagarbeider 78 40 28 80
Kontaktlærer 78 40 22 57 416 26 724
Assistent
Assistent skole og SFO 996 36 002
Lærer 78 40 22 64
Inspektør 78 40 22 46 997 12 311
976 45 517
992 94 081
Assistent
Lærling 912 69 708
Teamleder SFO 78 40 22 51 970 32 132
Assistent 78 40 22 67 971 20 397
482 64 103
459 11 653
78 40 22 40 486 34 715
Støtteteam 78 40 22 88 481 39 946
Lærer 78 40 22 85 980 19 859
Lærer 78 40 22 75 482 55 161
462 75 948
411 22 419
Lærer 950 96 580
Lærer 78 40 22 68 952 10 106
902 78 734
Assisterende rektor 78 40 22 43 415 51 384
Kontaktlærer 78 40 23 31 901 05 533

Forsøl barnehage

Ansatte i avdelingen Forsøl barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 78 40 28 72
Pedagogisk Leder 78 40 28 72
Styrer 78 40 28 70 911 90 918
Fagarbeider 78 40 28 72

Forsøl skole

Ansatte i avdelingen Forsøl skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
78 40 23 23 450 20 340
Adjunkt 936 15 656
Konst. Rektor 994 75 622
Lærer
Assistent 943 68 712
78 40 23 27
Thomas Kristoffersen
942 89 773
Lærer 414 28 432
pedagog 971 78 605

Fuglenes skole

Ansatte i avdelingen Fuglenes skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 452 61 516
Rektor 78 40 79 32 959 61 002
Assistent 978 69 390
Lærer 900 72 665
Assistent 993 57 263
Assistent 970 80 432
Sos.ped 78 40 79 38 990 41 528
Trine Sigfrid Hansen
906 95 750
Lærer
Adjunkt 78 40 28 80
Adjunkt 992 50 374
Assistent
Lærer
Lærer 416 23 913
924 46 489
Lærer
Lærer 950 87 137
Lærer
Lærer
Lærer 954 38 745
Lærer
Leder SFO 78 40 79 34 473 96 714
Lærer 78 40 23 40