Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Ergo- og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Ergo- og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoteraput 78 40 23 80 971 61 719
Virksomhetsleder 78 40 23 80 414 29 861
Servicemedarbeider 78 40 23 84 950 77 456
Fysioterapeut i turn
Spes fysioterapeut 78 40 23 81 922 30 026
Fagarbeider
Fysioterapeut 78 40 23 70 468 36 339
Ergoterapeut 78 40 23 77 911 21 152
Avdelingsleder 959 60 911
Hjelpepleier 950 46 617 950 46 617
Sekretær 78 40 23 80 996 35 434
Fysioterapeut 932 84 001 932 84 001
Sykepleier 78 40 20 61 977 10 030
Folkevalgt 907 47 467
Servicemedarbeider 413 68 382

Helse og omsorg - Helse - Kjøkkentjenesten

Ansatte i avdelingen Kjøkkentjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Kokk u/fagbrev 403 86 908
Unge arbeidstakere
Pleiemedarbeider 950 24 303
Kokk
Kokk 402 84 062 402 84 062
Kjøkkensjef 78 40 27 54 971 43 010
Kokk 78 40 27 44
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Kokk u/fagbrev

Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
LIS 1 veil.Skarven 78 40 24 70 930 32 161
Lege
IKT Konsulent 78 40 20 03
Lege 78 40 77 00
Migrasjonslege 78 40 77 00
Tilsynslege Utsikten Permisjon
Fastlege 78 40 77 00
Konsulent vedtak 78 40 27 29 419 29 955
Skolehelsetjenesen 78 40 24 55 970 60 113
KAD lege 415 48 495 415 48 495
Lege 78 40 24 70 977 73 616
Smittevernlege 78 40 24 70 980 23 836
Konsulent 78 40 27 23
Støttekontaktkoordin 78 40 26 78 413 56 913
Lege 78 40 77 00
Tilsynslege Kirkepar 78 40 23 53
Legevaktsoverlege 78 40 24 55
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005

Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten - Allmed legesenter

Ansatte i avdelingen Allmed legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 78 40 77 00 480 89 580
2.års student 78 40 24 70
Helsesykepleier 78 40 77 00 928 99 198
Helsesekretær 78 40 77 00 412 21 155
Helsesekretær 78 40 77 00
Fagarbeider
Sykepleier Skarven:78402470
Helsesekretær 78 40 27 77 416 99 761
Helsesekretær 78 40 77 00
Sykepleier 78 42 12 10
Assistent 78 40 77 00
Sykepleier 78 40 77 00 950 29 659
Sykepleier 905 88 556
Helsesekretær 78 40 77 00
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005

Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten - Bryggen legesenter

Ansatte i avdelingen Bryggen legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 78 40 24 55 482 94 279
2.års student 78 40 24 70
Fagarbeider
Helsesekretær 78 40 24 55 971 07 211
Sykepleier Skarven:78402470
Helsesekretær 78 40 24 55
Sykepleier 78 42 12 10
Helsesekretær 78 40 24 55 416 98 180
Helsesekretær 78 40 24 55
Miljøarbeider 78 40 24 70 452 63 951
Sykepleier 905 88 556
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005

Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten - Kvalsund legekontor

Ansatte i avdelingen Kvalsund legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 78 40 25 75
Assistent 938 52 268
Hjelpepleier 78 41 59 00
Sykepleier 905 88 556
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005

Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten - Skarven legesenter

Ansatte i avdelingen Skarven legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 78 40 24 70 464 46 608
2.års student 78 40 24 70
Helsesekretær 78 40 24 70
Fagarbeider
Sykepleier 78 40 24 70
Sykepleier Skarven:78402470
Helsesekretær 78 40 24 70 908 47 646
Hjelpepleier 78 40 24 70
Sykepleier 78 42 12 10
Helsesekretær 78 40 24 70 911 95 153
Miljøarbeider 78 40 24 70 452 63 951
Sykepleier 905 88 556
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005
Sykepleier 78 40 27 16 481 87 989

Helse og omsorg - Helse - Montenegro

Ansatte i avdelingen Montenegro
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 458 10 164 458 10 164
Miljøterapeut 78 40 27 34 905 05 148
Miljøterapeut
Miljøterapeut 918 19 311 918 19 311
Miljøterapeut 902 44 729 902 44 729
Miljøarbeider
Vernepleier 917 94 741
4-6 års student 452 98 522
Miljøarbeider 908 87 367
Sykepleier
Miljøterapeut
Konsulent 948 65 478
Vernepleier 917 33 853
Assistent 948 65 478 913 06 141
Avdelingsleder 78 40 29 61 957 34 116
2.års student
Miljøterapeut 78 40 24 07 995 26 983
Assistent 456 16 385 456 16 385
Miljøterapeut 78 40 27 88 932 60 730
Sosialkonsukent 454 86 023
Miljøarbeider 78 40 24 70 452 63 951
Assistent
Pleiemedarbeider
NAV-veileder 916 64 240
Miljøterapeut

Helse og omsorg - Helse - Rus- og psykiatritjenesten

Ansatte i avdelingen Rus- og psykiatritjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
2.års student 911 50 663
Nattevakt 78 40 27 12 482 39 818
Assistent 951 38 564
Koordinator Tili:ut 78 40 27 25 923 19 367
Fagleder rus 78 40 27 27 982 24 856
Hjelpepleier
Fagleder psykiatri 78 40 27 20 992 18 918
Sosialkonsulent 78 40 27 24 992 03 797
Sykepleier 928 65 680
Miljøarbeider 950 96 440
Spesialsykepleier 454 29 536
Hjelpepleier 995 12 560 995 12 560
3.års student 902 17 612
Hjelpepleier 913 70 461
Spesilasykepleier 78 40 27 28 413 50 466
Spesialsykepleier 911 13 392 481 13 673
Assistent 416 47 666
Spesialhjelpepleier
Psykiatrisksykepleie 78 40 27 29 901 65 748
Nattevakt 921 54 160
Sykepleier
Sosialkurator 78 40 27 30 412 97 675
Miljøarbeider 78 40 27 37 951 16 912
2.års student
Assistent 78 40 27 37
Assistent
2.års student
Assistent 938 52 268
Hjelpepleier 916 37 294 916 37 294
Hjelpepleier
Assistent
3.års student
Miljøterapeut 78 40 27 88 932 60 730
3.års student 975 35 232
Sykepleier 905 00 988
Sykepleier 78 40 27 84 469 03 795
Vikar
Assistent1
Virksomhetsleder 78 40 27 32 992 03 793
Assistent 78 40 27 37
Psykiatrisksykepleie 469 03 795

Helse og omsorg - Helse og omsorg – sektorstab

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg – sektorstab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator 78 40 27 22 909 45 586
Fagkonsulent 78 40 27 49 904 14 725
Velferd/tek/koordina 413 60 787
Demenskoordinator 992 18 921 992 18 921
Fagkonsulent 78 40 27 71 992 28 171
Fagansvarlig hjemmeb 78 40 27 21 951 57 625
Kommunepsykolog
Konsulent vedtak 78 40 27 29 419 29 955
Konsulent vedt og bo 78 40 27 03
Kommunalsjef helse 78 40 25 13 913 70 515
Fagansvarlig helse 78 40 27 73
Fagansvarlig institu 78 40 27 78
Førstekonsulent 480 25 326 480 25 326

Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg

Ansatte i avdelingen Hjemmebasert omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 78 40 27 15 992 18 910
Sykepleier 78 40 27 14 992 18 910

Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Hammerfest hjemmetjeneste

Ansatte i avdelingen Hammerfest hjemmetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
4-6 års student
3.års student 991 16 972
Hjemmehjelp 481 46 642
Hjemmehjelp
Fagarbeider 979 72 705
Assistent turnus 962 07 221
Sykepleier 78 40 27 13
3.års student
Assistent 486 42 990
Sykepleier 78 40 27 14 928 41 617
Sykepleier 464 33 503
Assistent turnus 901 73 559
Vikar
Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Sykepleier 994 39 591
Hjelpepleier
Hjelpepleier
3.års student 417 52 419
Helsefagarbeider 411 75 622
Sykepleier
Sykepleier 415 06 627
Sykepleier 995 18 430 995 18 430
Sykepleier 958 21 615
2.års student 469 04 843
Sykepleier 926 26 134
2.års student
3.års student 458 54 188
1. års student
1. års student
Hjelpepleier
1. års student
Sykepleier 993 62 286
3.års student 975 02 739 975 02 739
Sykepleier 993 75 350 993 75 350
Sykepleier 913 05 848 913 05 848
Sykepleier 484 61 197
Pleiemedarbeider 913 28 456
Pleiemedarbeider 401 06 390
Helsefagarbeider 486 03 566 486 03 566
Hjelpepleier 400 67 758 400 67 758
Sykepleier 957 74 643
Sykepleier 485 09 285
Fagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier 971 42 072
Virksomhetsleder 78 40 27 15 992 18 910
Hjemmehjelp 904 07 452
1. års student 954 07 402
Sykepleier 986 06 328
Sykepleier 465 90 110 465 90 110
Pleiemedarbeider 472 35 471
Hjemmehjelp 915 37 931
Assistent 901 15 699
Hjelpepleier 977 77 714
Avdelingsleder 78 40 20 61 907 87 749
Folkevalgt 450 85 849 450 85 849
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier
Sykepleier 952 85 211 952 85 211
Fagarbeider
Helsefagarbeid m/fagskole
Hjemmehjelp
Hjelpepleier 78 40 24 70
Pleiemedarbeider 482 41 930
1. års student
Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent 993 80 901
3.års student 452 50 511
1. års student
Hjemmehjelp 9704273
Sykepleier 414 55 179
Hjelpepleier 950 46 617 950 46 617
Sykepleier 970 31 874
Sykepleier 976 83 121
Lærling (reform 94) 998 91 342
3.års student
Hjemmehjelp 918 44 571
Pleiemedarbeider 908 37 194
Sykepleier 944 31 279
Pleiemedarbeider 461 89 909
Sykepleier 78 40 20 61 977 10 030
Vikar
Assistent turnus 901 88 415
Sykepleier
3.års student
3.års student
Hjemmehjelp 952 36 078
Sykepleier 480 34 725 480 34 725
Pleiemedarbeider 469 34 895
Pleiemedarbeider 973 32 196
Pleiemedarbeider 955 51 639
2.års student
1. års student
2.års student
Hjelpepleier 905 09 022
Sykepleier 78 40 27 16 992 18 908
Pleiemedarbeider 939 26 583
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Sykepleier 78 40 27 13
3.års student

Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
4-6 års student
3.års student 991 16 972
Hjemmehjelp 481 46 642
Hjemmehjelp
Pleiemedarbeider 926 04 355
Avdelingsleder
Assistent turnus 962 07 221
3.års student
Assistent 486 42 990
Assistent turnus 901 73 559
Helsefagarbeider
Sykepleier 994 39 591
Hjelpepleier
Sykepleier 415 06 627
Sykepleier 958 21 615
2.års student 469 04 843
Sykepleier 926 26 134
Helsefagarbeider 992 18 915
2.års student
3.års student 458 54 188
1. års student
Hjelpepleier
1. års student
3.års student 975 02 739 975 02 739
Pleiemedarbeider 913 28 456
Hjelpepleier 400 67 758 400 67 758
Pleiemedarbeider
Sykepleier 957 74 643
Virksomhetsleder 78 40 27 15 992 18 910
Sykepleier turnus 458 67 252
1. års student 954 07 402
Sykepleier turnus 950 38 976
Sykepleier 465 90 110 465 90 110
Pleiemedarbeider 472 35 471
Helsefagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Helsefagarbeid m/fagskole
Pleiemedarbeider 482 41 930
1. års student
Helsefagarbeider
Sykepleier
3.års student 452 50 511
1. års student
Helsefagarbeider 950 47 956
Lærling (reform 94) 998 91 342
Pleiemedarbeider 908 37 194
Sykepleier 944 31 279
Helsefagarbeider 411 60 805
Pleiemedarbeider 461 89 909
Assistent turnus 901 88 415
Assistent
3.års student
Lærer 912 48 218
Pleiemedarbeider 469 34 895
Pleiemedarbeider 955 51 639
1. års student
2.års student
Helsefagarbeider
Sykepleier 78 40 27 16 992 18 908
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
3.års student

Helse og omsorg - Institusjoner - Avlastningen

Ansatte i avdelingen Avlastningen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleiemedarbeider
Hjemmehjelp
Fagarbeider 916 72 638
Miljøterapeut 78 40 27 87 932 60 730
2.års student 974 91 830
Pleiemedarbeider
Pleiemedhjelper 913 17 184
Pleiemedarbeider
Assistent 413 66 565
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Virksomhetsleder 78 40 26 81 419 26 507
Pleiemedarbeider 476 31 555 476 31 555
Pleiemedarbeider 473 55 481
Miljøterapeut
Assistent 468 89 989
Assistent skole/sfo
Miljøarbeider
Pleiemedarbeider 78 40 75 40
Miljøterapeut 78 40 27 92 954 11 342
Pleiemedarbeider
Fagarbeider 455 12 063
Pleiemedarbeider
Assistent 465 31 756
Pleiemedarbeider 913 21 227
Pleiemedarbeider
Assistent 976 24 917
Lærling (reform 94) 457 61 361
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider

Helse og omsorg - Institusjoner - Kirkeparken omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Kirkeparken omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider 912 62 982
Pleiemedarbeider
Fagarb/assistent
Fagarb/assistent 973 50 124
Pleiemedarbeider 459 10 443
Kreftkoordinator 78 40 27 22 909 45 586
Spesialsykepleier 950 93 634
Helsefagarbeider
Sykepleier 934 98 729
Helsefagarbeider 952 78 522
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Sykepleier 486 88 264
Helsefagarbeider
Fagarb/assistent
Pleiemedarbeider
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Sykepleier
Sykepleier 78 40 29 81 950 64 317
Helsefagarbeider 958 86 088
Spesialsykepleier 958 51 936
Helsefagarbeider 950 23 985
Sykepleier 415 06 627
2.års student 458 38 429
Sykepleier 975 27 669
Pleiemedarbeider 948 33 740
2.års student 455 30 117
Pleiemedarbeider
Sykepleier 454 21 417
Lærling (reform 94) 912 69 546
Helsefagarbeider 998 81 888
Pleiemedarbeider 467 23 695
2.års student
Avdelingsleder 78 40 24 30 482 44 057
Virksomhetsleder 78 40 23 51 406 38 462
Sykepleier 959 97 580
1. års student 908 70 951
Fagarb/assistent
Helsefagarbeider 481 12 690
3.års student 984 64 120
3.års student 902 17 612
Pleiemedarbeider 943 67 597
Sykepleier 958 74 228
Hjelpepleier
Sykepleier 408 72 293
Pleiemedhjelper 415 79 444
Avdelingsleder 78 40 23 55 951 80 692
Hjelpepleier 920 87 375
Sykepleier 913 05 848 913 05 848
Sykepleier 484 61 197
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier natt
Pleiemedarbeider
2.års student
Helsefagarbeider 955 29 004 955 29 004
Pleiemedarbeider 912 43 049
Unge arbeidstakere
Helsefagarbeider 939 96 330
2.års student 483 05 494
Pleiemedarbeider
Lærer
Pleiemedarbeider 469 51 368
Assistent 468 26 447
Pleiemedarbeider 951 04 408
Sykepleier 905 49 297
Fagarb/assistent
Fagarb/assistent 414 04 467
Helsefagarb natt 971 00 254
1. års student
Helsefagarbeider 976 70 115
Pleiemedarbeider 941 49 299
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider 941 71 653
Pleiemedarbeider 955 58 531
Pleiemedarbeider
Avdelingsleder 78 40 25 10 911 99 525
Pleiemedarbeider
1. års student
Pleiemedarbeider 467 60 385
3.års student 936 82 500
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Helsefagarbeider
Helsefagrbeider natt 944 21 115
Hjelpepleier
Pleiemedarbeider
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Helsefagarbeider 405 86 969
Assistent 992 92 820
Fagarbeider/verneple 78 40 23 70
Pleiemedarbeider
Sykepleier
Pleiemedarbeider 925 67 584 925 67 584