Ansattoversikt


Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleiemedarbeider 953 02 321

Helse og omsorg - Institusjoner - Kvalsund sykehjem

Ansatte i avdelingen Kvalsund sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleiemedarbeider 953 02 321