Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Kvalsund barnehage

Ansatte i avdelingen Kvalsund barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
920 64 275

Teknisk drift og eiendom - Drift og vedlikehold - Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
920 64 275