Ansattoversikt


Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 974 91 830

Helse og omsorg - Tilrettelagte tjenester - Turistveien avlastningsbolig

Ansatte i avdelingen Turistveien avlastningsbolig
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 974 91 830