Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Ergo- og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Ergo- og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialkonsulent 78 40 23 70 908 05 706
Fagarbeider 413 60 787
Spesialfysioterapeut 78 40 23 83 405 51 850
Ergoterapeut 78 40 23 80 971 61 719
Virksomhetsleder 78 40 23 80 414 29 861
Servicemedarbeider 78 40 23 84 950 77 456
Fysioterapeut i turn
Avdelingsleder m/særald. 78 40 20 61 901 21 698
Spes fysioterapeut 78 40 23 81 922 30 026
Fysioterapeut 78 40 23 70 468 36 339
Ergoterapeut 78 40 23 77 911 21 152
Hjelpepleier 950 46 617 950 46 617
Konsulent 78 40 23 80 996 35 434
Fysioterapeut 932 84 001 932 84 001
Sykepleier 78 40 20 61 977 10 030
Folkevalgt 907 47 467
Servicemedarbeider 413 68 382

Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lege 415 48 495 415 48 495
Sykepleier 78 42 12 10
Sykehjemslegevikar 78 40 23 54
Legevikar 78 40 23 53
Kommuneoverlege 78 40 24 59 995 15 999
Konsulent 78 40 27 23
Kommuneoverlege 78 40 27 47 917 40 270
Lege 78 40 23 53
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005

Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten - Allmed legesenter

Ansatte i avdelingen Allmed legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lege 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
Sykepleier 78 40 77 00 480 89 580
Sykepleier 918 19 311 918 19 311
LIS1/Turnuslege 78 40 77 00
Helsesykepleier 78 40 77 00 928 99 198
Lege 78 40 77 00
Lege 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
Legevakt 78 40 77 00
Helsesekretær 78 40 77 00 412 21 155
Helsesekretær 78 40 77 00
LIS1/Turnuslege 78 40 77 00
Lege 78402354/78402779
Lege 78 40 77 00
Lege 78 40 77 00
Helsesekretær 78 40 27 77 416 99 761
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Helsesekretær 78 40 77 00
Assistent 78 40 77 00
Lege 78 40 77 00 977 15 764
Sykepleier 78 40 77 00 950 29 659
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Konsulent 78 40 27 23
Sykepleier 905 88 556
Helsesekretær 78 40 77 00
Lege 78 40 77 00
Lege 78 40 23 53
Lege 78 40 77 00 976 83 100
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005

Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten - Bryggen legesenter

Ansatte i avdelingen Bryggen legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lege 78 40 24 55
Sykepleier 78 40 24 55 482 94 279
Sykepleier 78 40 24 55 466 24 435
Lege Permisjon
LIS1/Turnuslege 78 40 24 55
Pleiemedarbeider 78 40 24 55
Assistent 78 40 24 55 971 07 211
Hjelpepleier
Lege 78 40 24 55 970 60 113
Helsesekretær 78 40 24 55
Legevikar, spesialist i allmennmedisin 78 40 24 55
Helsesekretær 78 40 24 55 416 98 180
Helsesekretær 78 40 24 55
Sykepleier 905 88 556
Lege 78 40 23 53
Lege 78 40 24 55
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005

Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten - Skarven legesenter

Ansatte i avdelingen Skarven legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 78 40 24 70 464 46 608
Lege 78 40 24 70 930 32 161
Sykepleier 78 40 24 55 466 24 435
Helsesekretær 78 40 24 70
Fagarbeider
Lege 78 40 24 70
Sykepleier 78 40 24 70
Helsefagarbeid m/fagskole 78 40 24 70 908 47 646
Lege 78 40 24 70
5.-års medisinstudent 78 40 24 70
Helsefagarbeider 78 40 24 70
LIS1/Turnuslege 78 40 24 70
Sykepleier 78 42 12 10
Sykepleier 78 40 24 70
Lege 78 40 24 70 977 73 616
Helsesekretær 78 40 24 70 911 95 153
Lege 78 40 24 70 980 23 836
Hjelpepleier 78 40 24 70 452 63 951
Sykepleier 905 88 556
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005
5.-års medisinstudent 78 40 24 70

Helse og omsorg - Helse - Montenegro omsorgsbolig

Ansatte i avdelingen Montenegro omsorgsbolig
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier
Psykiatrisksykepleie 78 40 27 34 905 05 148
Miljøterapeut
Sykepleier 918 19 311 918 19 311
Miljøterapeut 902 44 729 902 44 729
Vernepleier 917 94 741
Vikar
Pleiemedarbeider 908 87 367
Sykepleier
Miljøterapeut
Konsulent
Vernepleier 917 33 853
Assistent 948 65 478 913 06 141
Rådgiver 78 40 27 73
Virksomhetsleder 78 40 29 61 957 34 116
2.års student
Miljøterapeut 78 40 24 07 995 26 983
Assistent 456 16 385 456 16 385
Miljøterapeut 78 40 27 88 932 60 730
Vernepleier 454 86 023
Vikar
Hjelpepleier 78 40 24 70 452 63 951
Assistent
Miljøarbeider
Spesialhjelpepleier 472 62 423 472 62 423
NAV-veileder 916 64 240
Miljøterapeut

Helse og omsorg - Helse - Rus- og psykiatritjenesten

Ansatte i avdelingen Rus- og psykiatritjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
2.års student 911 50 663
Fagarbeider 78 40 27 12 482 39 818
Fagarbeider 951 38 564
Saksbehandler 78 40 27 25 923 19 367
Sosialkonsulent 78 40 27 27 982 24 856
Fagarbeider
Psykiatrisksykepleie 78 40 27 20 992 18 918
Sosialkonsulent 78 40 27 24 992 03 797
Sykepleier 928 65 680
Helsefagarbeider 950 96 440
Sykepleier 454 29 536
Hjelpepleier 995 12 560 995 12 560
Hjelpepleier 913 70 461
Sykepleier 78 40 27 28 413 50 466
Sykepleier 911 13 392 481 13 673
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 416 47 666
Spesialhjelpepleier
Psykiatrisksykepleie 78 40 27 29 901 65 748
Helsefagarbeider 921 54 160
Spesialkonsulent 78 40 27 30 412 97 675
Assistent 78 40 27 37 951 16 912
2.års student
Assistent 78 40 27 37
Hjelpepleier
2.års student
Helsefagarbeid m/fagskole 916 37 294 916 37 294
Fagarbeider
Pleiemedarbeider
3.års student 975 35 232
Sykepleier 905 00 988
Sykepleier 78 40 27 84 469 03 795
Helsefagarbeid m/fagskole 970 18 716 970 18 716
Miljøarbeider
Virksomhetsleder 78 40 27 32 992 03 793
Assistent 78 40 27 37
Psykiatrisksykepleie 469 03 795
Sykepleier 469 03 795

Helse og omsorg - Helse og omsorg - fagstab

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg - fagstab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialkonsulent 78 40 27 49 904 14 725
Sykepleier 992 18 921 992 18 921
Spesialkonsulent 78 40 27 71 992 28 171
Konsulent 78 40 27 29 419 29 955
Rådgiver 942 87 488 942 87 488
Saksbehandler 78 40 27 05 905 17 482
Avdelingsleder m/særald. 78 40 20 61 901 21 698
Konsulent 78 40 27 03
Kommunalsjef 78 40 25 13 913 70 515
Rådgiver 78 40 27 73
Rådgiver 78 40 27 78
Konsulent 480 25 326 480 25 326
Sosialkonsulent 78 40 26 78 413 56 913

Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
4-6 års student
3.års student 991 16 972
Sykepleier 401 04 229 401 04 229
Hjemmehjelp 481 46 642
Pleiemedarbeider 926 04 355
Sykepleier 78 40 24 70 464 46 608
Assistent 979 72 705
Sykepleier
sykepleierstudent
Pleiemedarbeider 962 07 221
Sykepleier 954 05 244
3.års student
Assistent 486 42 990
Sykepleier 78 40 27 14 928 41 617
Sykepleier 464 33 503
Pleiemedarbeider 901 73 559
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Sykepleier 994 39 591
Fagarbeider
Hjelpepleier
3.års student 417 52 419
Helsefagarbeider 411 75 622
Helsefagarbeider 950 23 985
Helsefagarbeider- vikar-byrå
Spesialhjelpepleier
Sykepleier 415 06 627
Helsefagarbeider
Assistent i Praktisk bistand 415 23 042
Lærling (reform 94) 912 69 546
Sykepleier 454 29 536
Fagutv.sykepleier 995 18 430 995 18 430
Sykepleier 958 21 615
2.års student 469 04 843
Sykepleier 926 26 134
Helsefagarbeider 992 18 915
3.års student 458 54 188
1. års student
3. sykepleierstudent
1. års student
Rådgiver 78 40 27 21 951 57 625
Hjelpepleier
1. års student
Sykepleier 993 62 286
3.års student 975 02 739 975 02 739
3.års sykepleierstudent
3. sykepleierstudent
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider 912 47 976
Sykepleier 993 75 350 993 75 350
Sykepleier 484 61 197
Pleiemedarbeider 913 28 456
Assistent- vikar 413 38 354
Pleiemedarbeider 401 06 390
Assistent
Hjelpepleier 400 67 758 400 67 758
Pleiemedarbeider
Sykepleier
Sykepleier 485 09 285
Fagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier 971 42 072
Virksomhetsleder 78 40 27 15 992 18 910
3.års student 917 59 793
Pleiemedarbeider 466 13 779
Pleiemedarbeider 904 07 452
1. års student 954 07 402
Spesialsykepleier 986 06 328
Sykepleier 950 38 976
Sykepleier 465 90 110 465 90 110
Assistent 472 35 471
Helsefagarbeider 986 64 495
Assistent 901 15 699
Avdelingsleder m/særald. 78 40 20 61 901 21 698
Helsefagarbeider
Unge arbeidstakere
Helsefagarbeid m/fagskole 78 40 24 70 908 47 646
Sykepleier
Sykepleier 952 85 211 952 85 211
Helsefagarbeider
Helsefagarbeid m/fagskole
Pleiemedarbeider 476 18 457
3.års student
Pleiemedarbeider 482 41 930
Sykepleier 971 82 881
1. års student
3.års student 452 50 511
Sykepleier 78 40 27 14 992 18 910
sykepleierstudent
1. års student
Pleiemedarbeider 909 11 626
Hjemmehjelp 9704273
Sykepleier 414 55 179
2.års sykepleiestudent
Fagarbeider 78 40 23 56 905 17 544
Hjelpepleier 950 46 617 950 46 617
Sykepleier 970 31 874
Sykepleier 976 83 121
Assistent (barnehage) 906 14 339
Lærling (reform 94) 998 91 342
3.års student
vikar-byrå
Hjemmehjelp 918 44 571
Pleiemedarbeider 908 37 194
Sykepleier 944 31 279
Helsefagarbeider 411 60 805
Lærling (reform 94) 483 98 851
Pleiemedarbeider 461 89 909
Sykepleier 78 40 20 61 977 10 030
2. sykepleierstudent
Pleiemedarbeider 913 21 227
Pleiemedarbeider 901 88 415
Sykepleier
3.års student
3.års student
Pleiemedarbeider 952 36 078
Pleiemedarbeider 457 61 361
Sykepleier 480 34 725 480 34 725
Vikar fra byrå.
Lærer u/godkj.utd. 912 48 218
Pleiemedarbeider 469 34 895
Pleiemedarbeider 973 32 196
2.års student
1. års student
Helsefagarbeider
Hjelpepleier 905 09 022
Sykepleier 78 40 27 16 992 18 908
Pleiemedarbeider 939 26 583
Pleiemedarbeider
Sykepleierstudent 468 82 020
Pleiemedarbeider
Sykepleier 78 40 27 16 481 87 989
Sykepleier 78 40 27 13
3.års student

Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Avdelingsleder m/særald. 902 82 238
Assistent
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider 953 02 321
Helsefagarbeider
Assistent
Helsesykepleier 78 40 77 00 928 99 198
Hjelpepleier 78 41 59 00 902 82 238
Pleiemedarbeider
Assistent
Fagarbeider 990 41 503
Assistent
Vernepleier 905 40 034 905 40 034
Virksomhetsleder 911 52 919 911 52 919
Sykepleier +40743060747
Sykepleier +40771279967
Assistent 973 48 047 973 48 047
Miljøterapeut
Sykepleier 450 13 683
Vernepleier 481 23 832
Pleiemedarbeider 930 05 049
Pleiemedarbeider
Unge arbeidstakere
3.års student
Assistent
Helsefagarbeid m/fagskole 934 83 974 416 53 612
Sykepleier
2.års student
Fagarbeider
Fagarbeider
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider 951 72 520
Helsefagarbeider 984 69 318
2.års student 938 52 268
Pleiemedarbeider 468 34 302
Assistent
Sykepleier
Hjelpepleier
Assistent 458 34 522 458 34 522
Assistent 455 12 063
1. års student 462 22 338
Sykepleier
Helsefagarbeider
Sykepleier 476 18 948
Helsefagarbeider
0046700237022
+40748084318
Pleiemedarbeider 474 87 560
Helsefagarbeider 416 64 503
Miljøterapeut 415 53 382
Vernepleier
Spesialhjelpepleier 472 62 423 472 62 423
2.års student
Sykepleier 925 17 927

Helse og omsorg - Institusjoner - Kirkeparken omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Kirkeparken omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleiemedarbeider 973 50 124
Unge arbeidstakere 459 10 443
Kokkemedarbeider 403 86 908
Sykepleier 930 64 735 930 64 735
Helsesykepleier 2410
Spesialsykepleier 78 40 27 22 909 45 586
Spesialsykepleier 950 93 634
Helsefagarbeider
Sykepleier 934 98 729
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Sykepleier 486 42 973
Sykepleier +34649554740 +34649554740
Sykepleier 486 88 264
Pleiemedarbeider
Unge arbeidstakere
Sykepleier +34682461773
Sykepleierstudent 478 27 508 478 27 508
Sykepleier
Hjelpepleier 958 86 088
Sykepleier 995 16 118
Spesialsykepleier 958 51 936
Fagarbeider
Helsefagarbeider
Spesialsykepleier 975 27 669
Pleiemedarbeider 948 33 740
1. års student 455 30 117
Sykepleier 454 21 417
Sykepleier +40742877659
Helsefagarbeider 998 81 888
Helsefagarbeider 992 18 915
Lærling (reform 94) 467 23 695
2.års student
Avdelingsleder m/særald. 78 40 24 30 482 44 057
Virksomhetsleder 78 40 23 51 406 38 462
Sykepleier 959 97 580
1. års student 908 70 951
402 29 427
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider 481 12 690
Sykepleier Vikar 004560469750
Pleiemedarbeider
3.års student 984 64 120
2.års student 902 17 612
Pleiemedarbeider 943 67 597
Sykepleier 958 74 228
Sykepleier 408 72 293
Pleiemedarbeider 415 79 444
Avdelingsleder m/særald. 78 40 23 55 951 80 692
Hjelpepleier 920 87 375
Fagarbeider
Lege 78402354/78402779
Sykepleier 913 05 848 913 05 848
Pleiemedarbeider 469 44 458
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
2.års student
Hjelpepleier 955 29 004 955 29 004
Pleiemedarbeider 912 43 049
Fagarbeider 402 84 062 402 84 062
Unge arbeidstakere
Sykepleier Skarven:78402470
Assistent
Helsefagarbeider 939 96 330
2.års student 483 05 494
Pleiemedarbeider
Lærer u/godkj.utd.
Pleiemedarbeider 469 51 368
Pleiemedarbeider 468 26 447
Hjelpepleier 464 23 293
Pleiemedhjelper 951 04 408 951 04 408
Pleiemedarbeider 951 04 408
???
Virksomhetsleder 78 40 27 54 971 43 010
Sykepleier 905 49 297
3.års student
Pleiemedarbeider 414 04 467
Helsefagarbeid m/fagskole 971 00 254
Lærling 941 42 917
1. års student
Hjelpepleier 976 70 115