Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Ergo- og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Ergo- og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Frisklivskordinator 908 05 706
Velferdsteknologiansvarlig
Spesialfysioterapeut 78 40 23 83 405 51 850
Ergoterapeut 78 40 23 82 971 61 719
Virksomhetsleder 78 40 23 81
Servicemedarbeider 78 40 23 84 950 77 456
Ergoterapeut 78 40 23 81 413 96 945
Sykepleier 78 40 20 61 901 21 698
Spesialfysioterapeut 78 40 23 86 971 61 788
Fysioterapeut 78 40 23 70 468 36 339
Ergoterapeut 78 40 23 77 911 21 152
Hjelpepleier 78 40 20 61 950 46 617
Sekretær 78 40 23 80
Fysioterapeut 932 84 001 932 84 001
Sykepleier 78 40 20 61 977 10 030

Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykehjemslege - spesialist i allmennmedisin 78 40 23 54
Legevaktansvarlig sykepleier 78 41 20 00
Legevikar 78 40 23 53
Kommuneoverlege 78 40 24 59 995 15 999
Konsulent 78 40 27 23
Kommuneoverlege 78 40 27 47 917 40 270
Sykehjemslege 78 40 23 53
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005

Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten - Allmed legesenter

Ansatte i avdelingen Allmed legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fastlege 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
Sykepleier 78 40 77 00
Stud.med. med lisens 78 40 77 00
Miljøterapeut 918 19 311
Lege i spesialisering - del 1 78 40 77 00
Fast legevikar 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Helsesekretær 78 40 77 00
Helsesekretær 78 40 77 00
Lege i spesialisering - del 1 78 40 77 00
Sykehjemslege 78402354/78402779
Lege i spesialisering - del 1 78 40 77 00
Fastlege 78 40 77 00
Hjelpepleier 78 40 27 77
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Helsesekretær 78 40 77 00
Vikar 78 40 77 00
Fastlege 78 40 77 00
Sykepleier 78 40 77 00 950 29 659
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Konsulent 78 40 27 23
Sykepleier
Helsesekretær 78 40 77 00
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
Sykehjemslege 78 40 23 53
Lege 78 40 77 00
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005

Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten - Bryggen legesenter

Ansatte i avdelingen Bryggen legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Legevikar 78 40 24 55
Sykepleier 78 40 24 55
Sykepleier 78 40 24 55
Fastlege Permisjon
Lege i spesialisering - del 1 78 40 24 55
Medarbeider 78 40 24 55
Skolelege 78 40 24 55
Helsesekretær 78 40 24 55
Legevikar, spesialist i allmennmedisin 78 40 24 55
Sykepleier 78 40 24 55
Helsesekretær 78 40 24 55
Sekretær 78 40 24 55
Sykepleier
Sykehjemslege 78 40 23 53
Fastlege 78 40 24 55
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005

Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten - Skarven legesenter

Ansatte i avdelingen Skarven legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 78 40 24 70
Fastlege 78 40 24 70
Sykepleier 78 40 24 55
Helsesekretær 78 40 24 70
Ambulansefagarbeider
Fastlege 78 40 24 70
Sykepleier 78 40 24 70
Helsefagarbeider 78 40 24 70
Allmennlege i spesialisering 78 40 24 70
Helsefagarbeider 78 40 24 70
Lege i spesialisering - del 1 78 40 24 70
Legevaktansvarlig sykepleier 78 41 20 00
Sykepleier 78 40 24 70
Fastlege 78 40 24 70
miljøabeider 78 40 24 70
Helsesekretær 78 40 24 70
Fastlege 78 40 24 70
Sykepleier
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005
5.-års medisinstudent 78 40 24 70

Helse og omsorg - Helse - Montenegro omsorgsbolig

Ansatte i avdelingen Montenegro omsorgsbolig
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier
Psyk.Sykepleier/miljøterapeut 78 40 27 34
vikar
miljøterapeut
Miljøterapeut 918 19 311
Barnevernkonsulent 902 44 729 902 44 729
Veileder 412 78 001
Vikar
assistent 908 87 367
Vernepleier 917 33 853
Prosjektleder - Arbeid til alle 485 09 274 485 09 274
miljøarbeider 78 40 27 37
Fagansvarlig helse 78 40 27 73
Virksomhetsleder 78 40 29 10 957 34 116
Vikar 78 40 24 07 910 03 827
assistent
Miljøterapeut 78 40 22 62 901 79 765
454 86 023
miljøabeider 78 40 24 70
Vikar
assistent
Miljøarbeider
Spesialhjelpepleier 472 62 423
NAV-veileder 960 43 563

Helse og omsorg - Helse - Rus- og psykiatritjenesten

Ansatte i avdelingen Rus- og psykiatritjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleierstudent 911 50 663
Assistent 78 40 27 12 482 39 818
Assistent 951 38 564
Koordinator Tili:Ut 78 40 27 25 923 19 367
Fagkoordinator rus 78 40 27 27 982 24 856
Assistent
Psykiatrisk sykepleier 78 40 27 20 992 18 918
Ruskonsulent 78 40 27 24 992 03 797
78 40 27 28
Sykepleier
Hjelpepleier 995 12 560
Miljøarbeider 913 70 461
Sykepleier 78 40 24 43 481 13 673
Miljøarbeider
Miljøarbeider
Fagleder Psykiatri 78 40 27 29 901 65 748
Helsefagarbeider 921 54 160
Ruskonsulent 78 40 27 30 412 97 675
Miljøarbeider 78 40 27 37
2.års sykepleiestudent
Miljøarbeider 78 40 27 37
Miljøarbeider
Sykepleierstudent
Sykepleier 928 65 680
Miljøarbeider
Lærer
Psyk.Sykepleier 905 00 988
Sykepleier 78 40 27 84 469 03 795
970 18 716 970 18 716
Miljøarbeider
Virksomhetsleder 78 40 27 32 992 03 793
Assistent 78 40 27 37
Psykiatrisk sykepleier
916 37 294
Sykepleier

Helse og omsorg - Helse og omsorg - fagstab

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg - fagstab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkonsulent 78 40 27 49 904 14 725
Velferdsteknologikoordinator 990 41 503 990 41 503
Demenskoordinator 78 40 27 08 992 18 921
Fagkonsulent/Stedsfortreder for virksomhetsleder 78 40 27 71 992 28 171
Konsulent 78 40 27 09 419 29 955
Fagansvarlig tilrettelagte tjenester 78 40 27 91 942 87 488
Rehabiliterings Konsulent 78 40 27 05
Sykepleier 78 40 20 61 901 21 698
Pedagogisk IKT-Konsulent 78 40 28 05 415 18 181
Anne-Berit Lemika
Kontorfullmektig 78 40 27 03
Kommunalsjef 78 40 25 13 913 70 515
Fagansvarlig helse 78 40 27 73
Utviklings- og kvalitetskonsulent 78 40 27 78
??? 78 40 27 04 99119446/48025326
Virksomhetsleder 78 40 26 78 413 56 913

Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
assistent-vikar 950 89 337
Pleiemedarbeider 912 47 976
spl.stud. 991 16 972
Sykepleier 401 04 229
Assistent i Praktisk bistand 481 46 642
Assistent i Sørøygata Omsorgsbolig 926 04 355
Sykepleier 78 40 24 70
Hjemmehjelp i Praktisk bistand 979 72 705
Sykepleier
sykepleierstudent
Sykepleier 970 73 553
Elev 476 82 985
assistent i Sørøygata Omsorgsbolig 962 07 221
???
sykepleierstudent
assistent i Praktisk bistand 486 42 990
Sykepleier 78 40 27 14 928 41 617
Sykepleier
Pleiemedhjelper i sørøygata Omsorgsbolig 901 73 559
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider
Jordmor 939 26 583
Assistent
Sykepleierstudent-vikar
Sykepleierstudent-vikar 417 52 419
Helsefagarbeider 411 75 622
Helsefagarbeider 950 23 985
Helsefagarbeider- vikar-byrå
469 04 843
Sykepleier 415 06 627
Praktisk Bistand
Assistent i Praktisk bistand 415 23 042
Sommervikar 912 69 546
Vikar fra byrå.
Sykepleier
Fagsykepleier
Sykepleier 958 21 615
Assistent sørøygata 457 61 361
Sykepleier-vikar 926 26 134
fagarbeider i Sørøygata Omsorgsbolig
Sykepleiestudent 458 54 188
3. sykepleierstudent
Fagansvarlig Hjemmebaserte tjenester 78 40 27 21 951 57 625
Hjelpepleier
Sykepleier i Hjemmesykepleien 993 62 286
sykepleierstudent
3.års sykepleierstudent
3. sykepleierstudent
Fagarbeider
Brannkonstabel vikar 993 75 350
Sykepleierstudent-vikar 484 61 197
assistent 913 28 456
Assistent- vikar 413 38 354
Sykepleierstudent-vikar 401 06 390
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier 400 67 758 400 67 758
Vikar/sykepleierstudent
Sykepleier
Helsefagarbeider 485 09 285
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier 971 42 072
917 59 793
spl.stud. 970 25 998
466 13 779
Assistent i Praktisk bistand 904 07 452
Sykepleierstudent-vikar 954 07 402
Psykiatrisk Sykepleier
Sykepleier 950 38 976
Avdelingsleder 78 40 27 15
Sykepleier/vikar 465 90 110 465 90 110
Assistent 472 35 471
sykepleierstudent
Helsefagarbeider 986 64 495
Sjåfør/assistent i Praktisk bistand 901 15 699
Sykepleier 78 40 20 61 901 21 698
Helsefagarbeider i Sørøygata Omsorgsbolig
Assistent
Helsefagarbeider 78 40 24 70
Virksomhetsleder 78 40 27 11 905 08 302
Sykepleier 952 85 211 952 85 211
Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Pleiemedarbeider 476 18 457
vikar-byrå
assistent 482 41 930
971 82 881
975 02 739 975 02 739
452 50 511
Nestleder/Teamansvarlig 78 40 27 14 924 87 388
sykepleierstudent
Sykepleierstudent 917 07 166 917 07 166
Assistent i Praktisk bistand 9704273
Elev VG2
Assistent
Sykepleier
2.års sykepleiestudent
Fagarbeider 78 40 23 56 905 17 544
Hjelpepleier 78 40 20 61 950 46 617
Sykepleier 970 31 874
Sykepleier
Assistent 906 14 339
998 91 342
465 52 116
vikar-byrå
Assistent i Praktisk bistand 918 44 571
Vikar fra byrå. 0040774401345
vikar-byrå
assistent 908 37 194
Sykepleier i Sørøygata Omsorgsbolig 944 31 279
Assistent i Praktisk bistand 461 89 909
Fagarbeider i Sørøygata Omsorgsbolig
Assistent i Sørøygata Omsorgsbolig 483 98 851
Sykepleier 78 40 20 61 977 10 030
2. sykepleierstudent
assistent-vikar 913 21 227
assistent i Sørøygata Omsorgsbolig 901 88 415
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Sykepleierstudent/vikar
sykepleierstudent 3. år.
Assistent i Praktisk bistand 952 36 078
Sykepleier
Vikar fra byrå.
Assistent/vikar 912 48 218
Assistent 469 34 895
2. sykepleierstudent
Assistent 973 32 196
Sykepleierstudent-vikar
fagarabeider i Sørøygata Omsorgsbolig
Hjelpepleier 905 09 022
Sykepleier 78 40 27 16
Sykepleierstudent 468 82 020
Sykepleier 481 87 989
Sykepleier 959 26 424

Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
vikar renhold
Avdelingsleder Kvalsund Hjemmetjeneste
Assistent 953 02 321
951 72 520
Helsesykepleier
Ungdomsleder
Fagarbeider 990 41 503
Sykepleier +40743060747
Sykepleier +40771279967
Sykepleier 450 13 683
Miljøterapeut 481 23 832
Pleiemedarbeider
Assistent
Avdelingsleder 951 37 098 951 37 098
Assistent
Tilkallingsvikar
Sykepleier
Helsefagarbeider
Helsesekretær 78 41 59 00
Kunstlærer 468 34 302
458 34 522 458 34 522
455 12 063
Pleiemedarbeider 462 22 338
Sosialkonsulent
Vernepleier
0046700237022
+40748084318
Assistent
renholder 481 57 616
Vikar
Spesialhjelpepleier 472 62 423
Virksomhetsleder Kvalsund sykehjem og hjemmetjeneste 911 52 919
Miljøterapeut m/utvidet ansvar
Sykepleier 925 17 927

Helse og omsorg - Institusjoner - Kirkeparken omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Kirkeparken omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleiemedarbeider 969 50 889
973 50 124
459 10 443
???
Miljøterapeut
Sykepleier i helseykepleierstilling 2410
Kreftkoodinator 78 40 27 22 915 86 084
2.års sykepleierstudent 986 27 422
Sykepleier 950 93 634
Helsefagarbeider
Sykepleier
??? 900 49 884
400 98 465
+46760459938
Sykepleier 0034676978266
Sykepleier 486 42 973
Pleiemedhjelper
482 62 228
Institusjonslege 78 40 23 53
Sykepleier +34649554740 +34649554740
486 88 264
Sykepleier 406 42 157
Sykepleier Skarven:78402470
Sykepleier +34682461773
939 96 330
Sykepleierstudent 478 27 508 478 27 508
Hjelpepleier
Sykepleier 958 51 936
0034664856837
Pleieassistent
Kokk
Praktisk Bistand
Sykepleier 975 27 669
948 33 740
Fagarbeider 78 40 27 53
Sykepleier 912 59 773
+40742877659
Sykepleier +40742877659
Assistent
Sykepleier 486 18 009
fagarbeider i Sørøygata Omsorgsbolig
467 23 695
1.års sykepleiestudent 455 30 117
Fagsykepleier 482 44 057
Virksomhetsleder 78 40 23 51 406 38 462
Sykepleier 959 97 580
908 70 951
Sykepleier 454 21 417
402 29 427
Sykepleierstudent
assistent 481 12 690