Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator Psykiatri og forløpskoordinator 78 40 27 26 482 01 473

Helse og omsorg - Helse - Rus- og psykiatritjenesten

Ansatte i avdelingen Rus- og psykiatritjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkoordinator Psykiatri og forløpskoordinator 78 40 27 26 482 01 473