Ansattoversikt


Rådmannens stab - Service og intern utvikling

Ansatte i avdelingen Service og intern utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 78 40 25 25 913 05 613

Rådmannens stab - Servicesenteret

Ansatte i avdelingen Servicesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 78 40 25 25 913 05 613

Rådmannens stab - Servicesenteret - Dokumentsenteret

Ansatte i avdelingen Dokumentsenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 78 40 25 25 913 05 613

Rådmannens stab - Servicesenteret - Post og kopi

Ansatte i avdelingen Post og kopi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 78 40 25 25 913 05 613

Rådmannens stab - Servicesenteret - Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 78 40 25 25 913 05 613