Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk IKT-Konsulent 78 40 28 05 415 18 181

Helse og omsorg - Helse og omsorg - fagstab

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg - fagstab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk IKT-Konsulent 78 40 28 05 415 18 181

Oppvekst og kultur - Oppvekst og kultur - fagstab

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur - fagstab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk IKT-Konsulent 78 40 28 05 415 18 181