Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtet 26. oktober er avlyst, da det ikke er saker til politisk behandling

Dato
7. september 2020
Tid
13:30 - 15:30
Sted
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Andre tidspunkt

  1. Mandag, 07.09.2020 13.30 - 07.09.2020 15.30
  2. Mandag, 28.09.2020 13.30 - 28.09.2020 15.30
  3. Mandag, 26.10.2020 00.00
  4. Mandag, 23.11.2020 13.30 - 23.11.2020 15.30