Møte i arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselsloven - høsten 2021

Dato
23. august 2021
Tid
12:00 - 13:30
Sted
Teams (opptak)

Andre tidspunkt

  1. Mandag, 23.08.2021 12.00 - 23.08.2021 13.30
  2. Mandag, 11.10.2021 12.00 - 11.10.2021 13.30
  3. Mandag, 08.11.2021 12.00 - 08.11.2021 13.30
  4. Mandag, 13.12.2021 12.00 - 13.12.2021 13.30