Møte i arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselsloven - våren 2021

Dato
14. juni 2021
Tid
14:00 - 15:30
Sted
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen

Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselsloven

 

Andre tidspunkt

  1. Mandag, 18.01.2021 12.00 - 18.01.2021 15.00
  2. Mandag, 08.02.2021 12.00 - 08.02.2021 15.00
  3. Mandag, 15.03.2021 12.00 - 15.03.2021 15.00
  4. Mandag, 12.04.2021 12.00 - 12.04.2021 15.00
  5. Mandag, 10.05.2021 12.00 - 10.05.2021 15.00
  6. Mandag, 14.06.2021 14.00 - 14.06.2021 15.30