Møte i valgstyret 2021

Dato
15. september 2021
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Teams (opptak)

Valgstyret

Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortings- og sametingsvalg i kommunen.

Valgstyret velges av kommunestyret. I Hammerfest kommune er formannskapet valgstyret, jf. kapittel 3.1 i Hammerfest kommunes delegeringsreglement av 10.12.20.

Kommunestyret kan delegere myndighet til valgstyret. Eksempler på saker valgstyret avgjør etter delegering fra kommunestyret er å godkjenne stemmestyrer, lokaler det skal foregå forhåndsstemming og todagersvalg og åpningstider i valglokalene.

 

Andre tidspunkt

  1. Torsdag, 03.06.2021 10.00 - 03.06.2021 13.00
  2. Onsdag, 15.09.2021 10.00 - 15.09.2021 15.00