Møte i hovedutvalget for helse og omsorg - mars 2020

Flyttet fra 25. mars til 15. april

Dato
15. april 2020
Tid
9:00 - 13:00
Sted
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen