Koronavaksinering til barn 5–11 år

Foreldre som ønsker vaksine til sine barn, bes ta kontakt med helsestasjonen på e-post eller telefon innen fredag 11. februar 2022

Dato
14. februar 2022
Tid
12:00 - 14:30
Sted
Helsestasjonen i Hammerfest

Du må ha med samtykkeskjema signert av begge foreldre:
bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf (fhi.no)

Koronavaksine til barn 5 – 11 år

Informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI):

Barn født 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år.

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Adresse


Helsestasjonen i Hammerfest

Besøksadresse
Strandgata 52 
6. etasje
9600 Hammerfest

Telefon

78 40 24 10

Send e-post