Møte i hovedutvalget for oppvekst og kultur - 25. mai 2020

Dato
25. mai 2020
Tid
9:00 - 13:00
Sted
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen

Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Møtedokumenter

Ingress til Møtedokumenter-faq