Møter i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 25. mai 2020

Dato
25. mai 2020
Tid
13:30 - 15:30
Sted
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtedokumenter

Ingress til Møtedokumenter-faq