AVLYST - Møte i arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselsloven - mai 2020

Møtet er avlyst da det ikke er saker til politisk behandling

Dato
18. mai 2020
Tid
12:00 - 15:00
Sted
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen

Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselsloven

Møtedokumenter

Ingress til Møtedokumenter-faq