Regler, rutiner og informasjon

Felles rutiner for varsling, dokumentasjon og oppfølging av elevfravær i hammerfestskolen

Dersom en elev eller elevens foresatte opplever skoleaktiviteter som utøvelse av annen religion eller livssyn, har eleven rett til fritak fra disse aktivitetene.

Her finner du lenker til innlogging i de forskjellige datasystemene som brukes for elever, lærere og foresatte.
Skooler, MyKid, Outlook

Kort fortalt:
Barn får automatisk plass i grunnskolen det året de blir seks år gamle. 
Du må bekrefte at dere tar i mot plassen eller gi beskjed om at dere ønsker plass ved en annen skole eller at barnet skal flytte til en annen kommune.

Vi bruker MyKid, som er et nettbasert system for kommunikasjon mellom SFO og hjemmet. 

Her kan foresatte logge seg inn og registrere om barnet er sykt, om det skal ha fri eller det er andre avtaler som SFO skal vite om, for eksempel om barnet skal bli hentet av andre enn vanlig, eller om det skal være med en venn hjem fra SFO.

Leksehjelp er et tilbud om hjelp til skolearbeid.

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Hammerfestskolen 

Retningslinjer for turer, ekskursjoner, leirskoler,studieturer, utenlandsturer og elevutvekslingsturer i regi av skolen.

Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet.

Kontakt skolen eleven går på i god tid før dere skal flytte, og gi beskjed om ny adresse og ny nærskole. Det er ikke noe eget skjema. Skolen skriver flyttemelding og sender til den nye skolen.

Foresatte til ungdomsskoleelever kan nå logge inn og se elevenes terminkarakterer.

Hvis personlige eiendeler blir skadet i skoletiden, kan du i noen tilfeller ha krav på erstatning.

Vi bruker Skooler til kommunikasjon mellom skole og hjem.