Velkommen til Hammerfest

Sommeren 2020 har vi fortsatt en betydelig ­spredning av korona­viruset covid-19 i verden, og det er viktig å unngå videre smittespredning.

  • Hold deg isolert hvis du er syk.
  • Vask hender.
  • Hold minst 1 meters avstand til andre.

Har du symptomer på covid-19, som feber, hoste, tungtpustethet, tap av smak- eller luktesans, eller sykdomsfølelse? 

Ring legevakt 116 117 for å bli testet

Dersom du får bekreftet smitte med covid-19 skal du i isolasjon og blir fulgt opp av lokal helsetjeneste. Du isoleres i hjemmet, i helseinstitusjon eller et annet sted kommunen bestemmer. Ta kontakt med lege dersom sykdommen forverres.

Karanteneplikt

  • Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning, såkalte røde land, skal du i karantene i 10 døgn fra du ankommer Norge.
  • Det gjelder disse landene/områdene
  • Når du skal i karantene er det lov å reise rett til oppholdssted med planlagt transportmiddel. Unngå nær kontakt med andre til du er hjemme.
  • Karantenen skal gjennomføres sammenhengende på ett sted de 10 første dagene du oppholder deg i Norge.

Mer informasjon på Helsenorge.no