Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barn og unge - Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 2410
Helsesykepleier 78 40 77 00 928 99 198
Jordmor 78 40 24 10
Lege 78 40 77 00
Sykepleier 977 82 594
Helsesykepleier 78 40 24 10
Helsesykepleier 78 40 24 10 413 03 284
Konst.helsesykepleier 913 70 314
Helsesykepleier 78 40 24 11 958 16 649
Konst.helsesykepleier 78 40 24 13
Helsesykepleier 78 40 24 12 916 45 980
Helsesykepleier 78 40 24 10 952 11 674
Helsesykepleier 913 84 644
Jordmor 909 53 280 909 53 280
Lege 78 40 24 55 970 60 113
Helsesykepleier 78 40 24 10
Helsesykepleier 78 40 24 10 958 03 744
Helsesykepleier 78 40 24 10
Sykepleier
Helsesykepleier 78 40 24 10 976 53 376
Sekretær 78 40 24 10
Sykepleier 78 40 24 10 971 80 443
Lege 78 40 24 70 980 23 836
Ledende helsesøster 78 40 24 18 917 19 222
Jordmor 78 40 24 19
Helsesykepleier 78 40 24 10