Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barn og unge - Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier i helseykepleierstilling 2410
Vikar
Helsesykepleier 78 40 24 10
Sekretær 78 40 24 10
Helsesykepleier
Jordmor 78 40 24 10
Fast legevikar 78 40 77 00
Vaksinatør 977 82 594
Helsesykepleier 78 40 24 10
Sykepleier 78 40 24 11
Helsesykepleier 78 40 24 10
913 70 314
Helsesykepleier 78 40 24 11 958 16 649
Sykepleier
Helsesykepleier 78 40 24 10
Helsesykepleier 78 40 24 10
Helsesykepleier 78 40 24 10
Helsesykepleier
Jordmor 909 53 280 909 53 280
Skolelege 78 40 24 55
Helsesykepleier 78 40 24 10
Fastlege Permisjon
Helsesøster 78 40 24 10
Sykepleier
Helsesykepleier 78 40 24 10
Fastlege 78 40 24 70
Virksomhetsleder 78 40 24 18 917 19 222
Jordmor
Helsesykepleier 78 40 24 10