Ansattoversikt


Teknisk drift og eiendom - Drift og vedlikehold - Byggdrift

Ansatte i avdelingen Byggdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vedlikeholdsansvarlig
Vaktmester Baksalen Skole 78 40 26 33 915 17 210
Vaktmester Sykehjemmet 975 60 843
Driftsteknikker
Vaktmester 932 74 099
Vaktmester 78 40 29 91 971 58 524
Virksomhetsleder 78 40 29 78 456 17 405
Konsulent 78 40 29 70 948 66 878
Driftstekniker 979 79 179
908 78 093
Tilkallingsvikar
Driftstekniker
Maler
Vaktmester
Fagarbeider Tømrer 902 56 419
Håndverker, maler 461 18 864
Assistent 473 93 065
Vaktmester 453 90 891 453 90 891
Vaktmester
415 81 737