Ansattoversikt


Teknisk drift og eiendom - Drift og vedlikehold - Byggdrift

Ansatte i avdelingen Byggdrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør 913 53 988
Håndv./fagarb. 78 40 26 33 915 17 210
Vaktmester 975 60 843
Håndv./fagarb. 922 42 935
Fagarbeider m/tillegg 906 97 070
Arbeidsleder 932 74 099
Håndv./fagarb. 78 40 29 91 971 58 524
Virksomhetsleder 78 40 29 78 456 17 405
Kontorassistent 78 40 29 70 948 66 878
Håndv./fagarb. 979 79 179
Ingeniør 908 78 093 908 78 093
Servicemedarbeider 465 47 093
Arbeidsleder 970 73 621
Servicemedarbeider
Konsulent
Vaktmester
Vaktmester
Håndv./fagarb.
Fagarbeider 902 56 419 902 56 419
Servicemedarbeider 461 18 864
Servicemedarbeider 473 93 065 473 93 065
Servicemedarbeider 458 47 303 458 47 303
Fagarbeider 453 90 891 453 90 891
Fagarbeider 952 03 465
Vaktmester 415 81 737