Ansattoversikt


Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
4-6 års student
3.års student 991 16 972
Hjemmehjelp 481 46 642
Hjemmehjelp
Pleiemedarbeider 926 04 355
Avdelingsleder
Assistent turnus 962 07 221
3.års student
Assistent 486 42 990
Assistent turnus 901 73 559
Helsefagarbeider
Sykepleier 994 39 591
Hjelpepleier
Sykepleier 415 06 627
Sykepleier 958 21 615
2.års student 469 04 843
Sykepleier 926 26 134
Helsefagarbeider 992 18 915
2.års student
3.års student 458 54 188
1. års student
Hjelpepleier
1. års student
3.års student 975 02 739 975 02 739
Pleiemedarbeider 913 28 456
Hjelpepleier 400 67 758 400 67 758
Pleiemedarbeider
Sykepleier 957 74 643
Virksomhetsleder 78 40 27 15 992 18 910
Sykepleier turnus 458 67 252
1. års student 954 07 402
Sykepleier turnus 950 38 976
Sykepleier 465 90 110 465 90 110
Pleiemedarbeider 472 35 471
Helsefagarbeider
Sykepleier
Fagarbeider
Helsefagarbeid m/fagskole
Pleiemedarbeider 482 41 930
1. års student
Helsefagarbeider
Sykepleier
3.års student 452 50 511
1. års student
Helsefagarbeider 950 47 956
Lærling (reform 94) 998 91 342
Pleiemedarbeider 908 37 194
Sykepleier 944 31 279
Helsefagarbeider 411 60 805
Pleiemedarbeider 461 89 909
Assistent turnus 901 88 415
Assistent
3.års student
Lærer 912 48 218
Pleiemedarbeider 469 34 895
Pleiemedarbeider 955 51 639
1. års student
2.års student
Helsefagarbeider
Sykepleier 78 40 27 16 992 18 908
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
3.års student