Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse og omsorg – sektorstab

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg – sektorstab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator 78 40 27 22 909 45 586
Fagkonsulent 78 40 27 49 904 14 725
Velferd/tek/koordina 413 60 787
Demenskoordinator 992 18 921 992 18 921
Fagkonsulent 78 40 27 71 992 28 171
Fagansvarlig hjemmeb 78 40 27 21 951 57 625
Kommunepsykolog
Konsulent vedtak 78 40 27 29 419 29 955
Konsulent vedt og bo 78 40 27 03
Kommunalsjef helse 78 40 25 13 913 70 515
Fagansvarlig helse 78 40 27 73
Fagansvarlig institu 78 40 27 78
Førstekonsulent 480 25 326 480 25 326