Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
LIS 1 veil.Skarven 78 40 24 70 930 32 161
Lege
IKT Konsulent 78 40 20 03
Lege 78 40 77 00
Migrasjonslege 78 40 77 00
Tilsynslege Utsikten Permisjon
Fastlege 78 40 77 00
Konsulent vedtak 78 40 27 29 419 29 955
Skolehelsetjenesen 78 40 24 55 970 60 113
KAD lege 415 48 495 415 48 495
Lege 78 40 24 70 977 73 616
Smittevernlege 78 40 24 70 980 23 836
Konsulent 78 40 27 23
Støttekontaktkoordin 78 40 26 78 413 56 913
Lege 78 40 77 00
Tilsynslege Kirkepar 78 40 23 53
Legevaktsoverlege 78 40 24 55
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005