Ansattoversikt


Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Hammerfest hjemmetjeneste

Ansatte i avdelingen Hammerfest hjemmetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
4-6 års student
3.års student 991 16 972
Hjemmehjelp 481 46 642
Hjemmehjelp
Fagarbeider 979 72 705
Assistent turnus 962 07 221
Sykepleier 78 40 27 13
3.års student
Assistent 486 42 990
Sykepleier 78 40 27 14 928 41 617
Sykepleier 464 33 503
Assistent turnus 901 73 559
Vikar
Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Sykepleier 994 39 591
Hjelpepleier
Hjelpepleier
3.års student 417 52 419
Helsefagarbeider 411 75 622
Sykepleier
Sykepleier 415 06 627
Sykepleier 995 18 430 995 18 430
Sykepleier 958 21 615
2.års student 469 04 843
Sykepleier 926 26 134
2.års student
3.års student 458 54 188
1. års student
1. års student
Hjelpepleier
1. års student
Sykepleier 993 62 286
3.års student 975 02 739 975 02 739
Sykepleier 993 75 350 993 75 350
Sykepleier 913 05 848 913 05 848
Sykepleier 484 61 197
Pleiemedarbeider 913 28 456
Pleiemedarbeider 401 06 390
Helsefagarbeider 486 03 566 486 03 566
Hjelpepleier 400 67 758 400 67 758
Sykepleier 957 74 643
Sykepleier 485 09 285
Fagarbeider
Sykepleier
Hjelpepleier 971 42 072
Virksomhetsleder 78 40 27 15 992 18 910
Hjemmehjelp 904 07 452
1. års student 954 07 402
Sykepleier 986 06 328
Sykepleier 465 90 110 465 90 110
Pleiemedarbeider 472 35 471
Hjemmehjelp 915 37 931
Assistent 901 15 699
Hjelpepleier 977 77 714
Avdelingsleder 78 40 20 61 907 87 749
Folkevalgt 450 85 849 450 85 849
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier
Sykepleier 952 85 211 952 85 211
Fagarbeider
Helsefagarbeid m/fagskole
Hjemmehjelp
Hjelpepleier 78 40 24 70
Pleiemedarbeider 482 41 930
1. års student
Helsefagarbeider
Sykepleier
Assistent 993 80 901
3.års student 452 50 511
1. års student
Hjemmehjelp 9704273
Sykepleier 414 55 179
Hjelpepleier 950 46 617 950 46 617
Sykepleier 970 31 874
Sykepleier 976 83 121
Lærling (reform 94) 998 91 342
3.års student
Hjemmehjelp 918 44 571
Pleiemedarbeider 908 37 194
Sykepleier 944 31 279
Pleiemedarbeider 461 89 909
Sykepleier 78 40 20 61 977 10 030
Vikar
Assistent turnus 901 88 415
Sykepleier
3.års student
3.års student
Hjemmehjelp 952 36 078
Sykepleier 480 34 725 480 34 725
Pleiemedarbeider 469 34 895
Pleiemedarbeider 973 32 196
Pleiemedarbeider 955 51 639
2.års student
1. års student
2.års student
Hjelpepleier 905 09 022
Sykepleier 78 40 27 16 992 18 908
Pleiemedarbeider 939 26 583
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Sykepleier 78 40 27 13
3.års student