Ansattoversikt


Helse og omsorg - Institusjoner - Kirkeparken omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Kirkeparken omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider 912 62 982
Pleiemedarbeider
Fagarb/assistent
Fagarb/assistent 973 50 124
Pleiemedarbeider 459 10 443
Kreftkoordinator 78 40 27 22 909 45 586
Spesialsykepleier 950 93 634
Helsefagarbeider
Sykepleier 934 98 729
Helsefagarbeider 952 78 522
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Sykepleier 486 88 264
Helsefagarbeider
Fagarb/assistent
Pleiemedarbeider
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Sykepleier
Sykepleier 78 40 29 81 950 64 317
Helsefagarbeider 958 86 088
Spesialsykepleier 958 51 936
Helsefagarbeider 950 23 985
Sykepleier 415 06 627
2.års student 458 38 429
Sykepleier 975 27 669
Pleiemedarbeider 948 33 740
2.års student 455 30 117
Pleiemedarbeider
Sykepleier 454 21 417
Lærling (reform 94) 912 69 546
Helsefagarbeider 998 81 888
Pleiemedarbeider 467 23 695
2.års student
Avdelingsleder 78 40 24 30 482 44 057
Virksomhetsleder 78 40 23 51 406 38 462
Sykepleier 959 97 580
1. års student 908 70 951
Fagarb/assistent
Helsefagarbeider 481 12 690
3.års student 984 64 120
3.års student 902 17 612
Pleiemedarbeider 943 67 597
Sykepleier 958 74 228
Hjelpepleier
Sykepleier 408 72 293
Pleiemedhjelper 415 79 444
Avdelingsleder 78 40 23 55 951 80 692
Hjelpepleier 920 87 375
Sykepleier 913 05 848 913 05 848
Sykepleier 484 61 197
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier natt
Pleiemedarbeider
2.års student
Helsefagarbeider 955 29 004 955 29 004
Pleiemedarbeider 912 43 049
Unge arbeidstakere
Helsefagarbeider 939 96 330
2.års student 483 05 494
Pleiemedarbeider
Lærer
Pleiemedarbeider 469 51 368
Assistent 468 26 447
Pleiemedarbeider 951 04 408
Sykepleier 905 49 297
Fagarb/assistent
Fagarb/assistent 414 04 467
Helsefagarb natt 971 00 254
1. års student
Helsefagarbeider 976 70 115
Pleiemedarbeider 941 49 299
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider 941 71 653
Pleiemedarbeider 955 58 531
Pleiemedarbeider
Avdelingsleder 78 40 25 10 911 99 525
Pleiemedarbeider
1. års student
Pleiemedarbeider 467 60 385
3.års student 936 82 500
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Helsefagarbeider
Helsefagrbeider natt 944 21 115
Hjelpepleier
Pleiemedarbeider
Pleiemedhjelper
Unge arbeidstakere
Helsefagarbeider 405 86 969
Assistent 992 92 820
Fagarbeider/verneple 78 40 23 70
Pleiemedarbeider
Sykepleier
Pleiemedarbeider 925 67 584 925 67 584
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Sykepleier 478 04 699 478 04 699
Husøkonom 904 13 078
Pleiemedarbeider 78 40 25 31 416 81 420
Spesialsykepleier
Helsefagarbeider 416 81 370
Fagarb/assistent 969 50 889
Fagarb/assistent 476 18 457
Helsefagarbeid m/fagskole 968 43 595
Sykepleier 480 88 910
Helsefagarbeider
Sykepleier natt
3.års student 916 74 479
Sykepleier 971 82 881
Sykepleier 902 61 678
Pleiemedarbeider 463 36 965
Pleiemedarbeider 465 43 643
Helsefagarbeider
Sykepleier 78 40 23 63
Helsefagarbeider 405 86 790
Sykepleier 406 42 157
Pleiemedarbeider 413 54 757
3.års student 911 39 699
Helsefagarb natt
Sykepleier
Fagarb/assistent
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider nat 954 80 995
Fagarbeider/verneple 78 40 23 56 905 17 544
2.års student 947 83 892
Pleiemedarbeider 959 63 889
Helsefagarbeider
Fagarb/assistent
Sykepleier 970 34 277 970 34 277
Fagarb/assistent 975 05 687
Helsefagarb natt 481 27 602 481 27 602
Unge arbeidstakere
Sykepleier 938 86 687
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider 907 88 060
3.års student
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider 462 73 984
3.års student
Pleiemedarbeider 971 83 007 971 83 007
Lærling (reform 94)
Helsefagarbeider 902 51 485
Fagarb/assistent
Fagarb/assistent 463 09 811
Pleiemedarbeider 907 06 979
Pleiemedarbeider 905 72 524 905 72 524
1. års student 948 59 259
Helsefagarbeider 916 68 103
Sykepleier natt 990 16 987
Miljøarbeider 78 40 24 70 452 63 951
Pleiemedarbeider 920 30 538
Helsefagarbeider 930 95 041
Fagarbeider merkanti 78 40 23 50
Sykepleier
3.års student
Hjelpepleier
Helsefagarbeider 416 14 202
Pleiemedarbeider 976 89 005
Servicemedarbeider
Sykepleier natt 913 07 081
Sykepleier
Spesialsykepleier 454 49 093 454 49 093
Sykepleier natt 984 63 593
Pleiemedarbeider
Lærling (reform 94) 467 25 271
Helsefagarbeider 973 56 941
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider 955 51 639
2.års student
Assistent potskjøkke
HTV Fagforbundet 78 40 29 54 917 51 023
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider
Kokk på post 954 83 624
Sykepleier 902 11 524
Avdelingsleder 78 40 23 60 995 97 048
3.års student
Sykepleier 450 46 643 450 46 643
Fagarb/assistent 911 57 555