Ansattoversikt


Beredskap - Brann og redning

Ansatte i avdelingen Brann og redning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannkonstabel
Vikar
Feier
Vikar
Brannkonstabel
Overbrannmester 110
Konsulent TDE 977 81 094
Brannkonstabel
branninspektør
Leder beredskap / varabrannsjef 78 40 26 12 400 34 713
Brannmester
Vikar
Brannkonstabel vikar 993 75 350
Overbrannmester 110
Feierinspektør 78 40 26 27 913 70 330
Leder forebyggende 78 40 26 26
Brannkonstabel vikar 481 23 604
Underbrannmester
Overbrannmester 110 476 43 173
Brannkonstabel
Kst. Brannmester
Brannsjef 78 40 26 03 952 47 103
Arne Myrseth
Feier lærling
Branninspektør 78 40 26 25
Brannmester
Kst. daglig leder IUA 971 07 809
Vikar
Brannkonstabel Vikar 910 05 420
Brannmester
Brannkonstabel
Kst. Underbrannmester
Brannkonstabel vikar
467 43 121
467 43 121
Underbrannmester
Underbrannmester
Brannkonstabel 997 33 928