Ansattoversikt


Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
950 45 656

Arbeiderpartiet

Karl-Tore Andersen
Sos,ped 78 40 22 15 950 45 656
servicekonsulent 78 40 25 72
??? 78 40 29 23 970 32 068
Brannkonstabel
Servicemedarbeider 78 40 28 80
995 30 291

Arbeiderpartiet

Anne-Mette Bæivi
Plan- og næringssjef 78 40 25 18 954 44 573
900 96 384
Prosjektleder 78 40 29 31
951 08 754
Arealplanlegger 78 40 25 58
Arkivansvarlig 78 40 25 69
Lærer 78 40 22 89 959 93 433
959 47 631

Arbeiderpartiet

Andreas Gamst
Virksomhetsleder 78 40 20 67 959 47 631
Lærer 78 40 22 20 970 73 635
assistent 908 87 367
907 83 812

Arbeiderpartiet

Wendy Hansen
902 01 731
Timelærer 481 81 899
Lærer, Rådgiver 78 40 21 25
412 34 595

Arbeiderpartiet

Tom-Kristian Tommen Hermo
913 70 314

Arbeiderpartiet

Elin Mølmann Holmgren
913 70 314
Lærer 78 40 21 08 404 57 914
Berit Hågensen
Adjunkt 78 40 21 09 960 48 390
Lærer 975 74 215
???
Servicebetjent 909 53 872
909 53 872

Arbeiderpartiet

Chris Alexander P.  Jørgensen
Vernerpleier 994 20 597
Formannskapssekretær 78 40 25 02 488 92 885
Adjunkt 992 50 374
Sekretær 78 40 23 95 476 55 014
476 55 014

Arbeiderpartiet

Christian Bergeton Klaussen
Arealplanlegger 78 40 25 50
systemadministrator 78 40 25 14
78 40 23 27
Thomas Kristoffersen
Fagansvarlig tilrettelagte tjenester 78 40 27 91 942 87 488
Kommuneadvokat 78 40 25 11 907 83 328
Spesialfysioterapeut 78 40 23 86 971 61 788
922 30 026

Kristelig Folkeparti

Turid Lien
Sykepleier
Økonomisjef 78 40 25 30
Kommunalsjef 78 40 25 13 913 70 515
462 30 788
Servicekonsulent 78 40 25 91
913 70 896
Kurt Alfred Methi
944 72 872

Arbeiderpartiet

Luis Alejandro Vargas Moleres
944 72 872
Brannsjef 78 40 26 03 952 47 103
Arne Myrseth
Juridisk Rådgiver 78 40 25 16
78 40 29 53
Mauritz Nyberg
991 07 906

Arbeiderpartiet

Haldis Olsen
959 60 911
Kommunalsjef 78 40 25 09 976 25 558
Arve Paulsen

Arbeiderpartiet

950 34 447
Fastlege 78 40 77 00
Fagansvarlig Skole 78 40 23 44 952 56 975
Christer Ringheim
Rådgiver innkjøp 78 40 25 65 915 88 233
Administrasjonskonsulent 78 40 25 92 952 70 831
Varaordfører 78 40 25 29 915 13 578
Elisabeth Rønning
911 59 745
???
959 60 911
959 60 911

Arbeiderpartiet

Eva Gebhardt Sjøtun
Virksomhetsleder Ungdomstjenesten 78 40 26 90 926 90 759
926 90 759

Arbeiderparitet

Astrid Gaup Skancke
Planlegger 78 40 20 68 481 52 552
952 05 773
952 05 773

Arbeiderpartiet

Heidi Marie Mauno Sletten
467 84 460
Avdelingsleder plan 78 40 25 67 906 42 229
Kommuneoverlege 78 40 27 47 917 40 270
Servicekonsulent 78 40 25 00
415 81 737
Servicekonsulent 78 40 25 87
Geodataingeniør 78 40 25 59
Ungdomsleder
Ordfører 78 40 25 01 904 75 987
Terje Wikstrøm