Ansattoversikt


Helse og omsorg - Tilrettelagte tjenester - Stormtunet 1, 3, 5 omsorgsbolig

Ansatte i avdelingen Stormtunet 1, 3, 5 omsorgsbolig
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
assistent
Assistent 472 83 268 472 83 268
Assistent 922 04 563
Assistent
Assistent 950 27 601
1.års sykepleierstudent 974 91 517
Assistent 476 82 814
Assistent 974 77 939
Assistent 952 40 775 952 40 775
Miljøterapeut 481 07 889
Hjelpepleier
Virksomhetsleder 78 40 29 61 913 71 829
2.års sykepleier student
Sosionom
Assistent 9228438
Barne og ungdomsarbeider 78 40 28 80 996 46 010
Assistent
Vernepleier 917 33 853
Assistent 462 86 768
Assistent 958 72 514
Assistent 940 30 505
Barne- og ungdomsarbeider/ sekretær 78 40 29 68 920 51 363
Hjelpepleier 993 17 104
Assistent
Barne og ungdomsarbeider 928 21 244
Barne- og ungdomsarbeider 411 73 013
Assistent 977 44 484
Pleiemedarbeider
Miljøterapeut 934 59 306
Vernepleier 951 73 852
Miljøterapeut
Assistent 958 36 967
Assistent 482 62 757
Hjelpepleier 78 40 29 60
Assistent 415 99 893
Assistent 912 46 112
Assistent 954 16 141
Barne og ungdomsarbeider 450 79 296
Fagarbeider 413 26 084
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider
Barne og ungdomsarbeider 957 07 986
Vernepleier student
Pleiemedhjelper
Sykepleier 462 84 329
Miljøterapeut 907 68 724
Miljøterapeut