Ansattoversikt


Helse og omsorg - Tilrettelagte tjenester - Stormtunet 1, 3, 5 omsorgsbolig

Ansatte i avdelingen Stormtunet 1, 3, 5 omsorgsbolig
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider 472 83 268
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider 415 48 496
Pleiemedarbeider
3.års student
Assistent
Vernepleier
Pleiemedarbeider
Miljøterapeut 481 07 889
Hjelpepleier 411 44 945 411 44 945
Sykepleier 995 16 118
Virksomhetsleder 78 40 29 61 913 71 829
Barne/ungdomsarbeid. 450 79 296
Miljøterapeut 906 21 551 906 21 551
2.års student
Fagarbeider 996 46 010
Assistent
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Sekretær 78 40 29 68 920 51 363
Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedarbeider
3.års student
Barne/ungdomsarbeid.
Barne/ungdomsarbeid.
1. års student
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Miljøterapeut 934 59 306
Pleiemedarbeider 902 09 463
Sykepleier
Vernepleier 951 73 852
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider 416 32 269
Hjelpepleier 915 14 381 915 14 381
Pleiemedarbeider
Miljøveileder
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider
Fagarbeider 957 07 986
Sekretær
3.års student
2.års student 457 65 882 457 65 882
Miljøterapeut