Ansattoversikt


Drift og vedlikehold - Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder 455 63 098
Renholder 912 62 719
renholder 455 55 821
Renholder 994 67 131
Renholder 400 47 964
Renholder 994 09 594
renholder 484443814
Renholder 970 15 537
Renholder 486 11 530
renholder 901 71 644
vikar renhold
Renholder 993 14 064
Renholder
459 28 502
Renholder 992 42 277
462 49 477
Renholder 912 70 708
Renholder 469 49 195
renholder 469 11 546
Renholder 958 41 787
Renholder 486 81 746
Renholder 414 94 377
Renholder 983 51 418
Renholder 975 79 127
renholder 925 01 404
Renholder 957 81 715
renholder 468 43 672
vikar renhold
Renholder 414 19 968
Renholder 414 63 775
Renholder 481 73 591
Renholder 915 65 408
Avdelingsleder 78 40 29 76 920 72 374
Renholder 952 67 321
Renholder 948 21 632
Renholder 960 45 147
Renholder 78 40 29 77 951 34 493
920 64 275
renholder 456 30 113
Renholder 459 21 345
Renholder 959 98 521
Renholder 465 54 814
Renholder 904 13 078
Renholds operatør 940 56 456
vikar renhold
Renholder 959 41 289
Renholder 469 18 183
Renholder 952 21 822
Renholder 969 60 740
renholder 458 51 636
400 99 249
renholdsopperatør 400 16 683
Renholder 998 77 670
Renholder 481 34 715
Renholder 484 54 666
renholder 4696991
renholder 969 87 244
Renholder 942 20 989
Renholder 995 87 579
Assistent / renholder 971 31 828
Renholds operatør
Renholder 468 43 643
Renholder 465 72 050
Renholder 900 49 908
Renholder 952 83 991
Renholder 954 86 149
Renholder 976 45 624
renholder 481 57 616
Renholder 958 19 007
Virkersomhetsleder 78 40 29 75 414 19 968
Renholder 463 70 853
Renholder 412 37 390
Assistent
Renholder 992 49 297
renholder 486 89 564