Ansattoversikt


Drift og vedlikehold - Vann og avløp

Ansatte i avdelingen Vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
??? 482 96 143
???
Fagarbeider
Brannkonstabel vikar
Fagleder 414 52 276
Oppsynsmann/Stedsfortreder 906 34 965
Håndverker/fagarbeider
Oppsynsmann 78 40 26 45 917 03 006
Teknisk konsulent