Jeg bor i Hammerfest og ønsker å bidra for flyktningene

Mange har den siste tiden henvendt seg til oss og uttrykt ønske om å bidra når Hammerfest nå skal ta imot asylsøkere og flyktninger fra Ukraina.

Når kommunen bosetter flyktninger etter avtale blir de tildelt møblert leilighet og etableringsstønad til å kjøpe inn klær og utstyr for å starte sitt nye liv. Behovet for brukte klær og ting er derfor ikke så stort som mange nå tror. Det som gjør en stor forskjell når flyktningerblir bosatt i kommunen, uansett hvor de kommer fra, er at de blir tatt i mot på en god måte og føler seg velkommen. Det er her frivillige kan bidra best.

Hjelpe flyktninger (IMDi)

Informasjon til deg som ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina.

 

Åpne skjemaet i eget vindu