Administrasjon

Virksomhetsleder / rektor

Portrettfoto

Inspektør
Arbeidsområder: elevadministrasjon, samarbeid kulturskole–grunnskole, Den kulturelle spaserstokken, barnekor.