Barnedans 3–6 år

Litt om tilbudet vårt høsten 2021. 

Minidans 3 år - født 2018 

Minidans introduserer barna til dansen. Her vil barna få jobbe med kreative og lekbaserte oppgaver. Gjennom oppgavene vil elevene utvikle romforståelse, motoriske ferdigheter, samarbeidsevner, koordinasjon og musikalitet.

Barnedans 4 år - født 2017

Barnedans introduserer barna til dansen. Her vil elevene få introduksjon til kreative og lekbaserte oppgaver. Gjennom oppgavene vil elevene utvikle romforståelse, motoriske ferdigheter, samarbeidsferdigheter, koordinasjon og musikalitet. I timene vil elevene få rom til å bruke fantasien for å skape egne bevegelser. Barnedans for 4 år vil også introdusere danseteknikk gjennom lekbaserte oppgaver.

Barnedans 5 år - født 2016

Barnedans introduserer barna til dansen. Her vil elevene få kreative og lekbaserte oppgaver. Gjennom oppgavene vil elevene utvikle romforståelse, motoriske ferdigheter, samarbeidsferdigheter, koordinasjon og musikalitet. I timene vil elevene få rom til å bruke fantasien for å skape egne bevegelser. Barnedans for 5 år vil også innlemme grunnleggende danseteknikk igjennom kreative og lekbaserte oppgaver.

Dansemix 6 år - født 2015

Dansemix er en dansetime som introduserer til ulike danseteknikker: ballett, jazzdans og samtidsdans. Her vil elevene få en smakebit av hver enkelt sjanger. Det blir også i kombinasjon av kreative- og lekbaserte oppgaver.