Dans 7 -18 år.

Dans for småtrinnet 7-8 år - født 2013/2014. 

Dansemix er en dansetime som introduserer til ulike danseteknikker: ballett, jazzdans og samtidsdans. Her vil elevene få en smakebit av hver enkelt sjanger. Det blir også i kombinasjon av kreative- og lekbaserte oppgaver.

Dans for 9 år - født 2012

Dans for 9 år vil ha en kombinasjon av kreativt arbeid, samtidsdans og jazzdans. I disse timene vil elevene bli utfordret gjennom danseteknikk og improvisasjonsoppgaver. Undervisningen vil blant annet innebære gulvarbeid, styrke og- tøyeøvelser, teknikk og kondisjon. 

Kreativ dans for mellomtrinnet 10 - 13 år 

I denne timen vil det fokuseres på improvisasjon, kreativ og skapende dans. Elevene vil trenes i ulike improvisasjonsteknikker som tar inn elementer fra ulike sjangrer som hiphop, samtidsdans og jazzdans. I timene vil elevene utvikle kroppsbevissthet, romforståelse, kreativitet og dynamikk. Elevene vil bli utfordret kreativt for å skape egne bevegelser, alene og i samarbeid med andre. Dette gir også et grunnlag for å lage egne koreografier og ta selvstendige valg. Gjennom timen vil elevene få verktøy for å utvikle sitt eget uttrykk og bevegelsesspråk.

Dans for ungdommer

Dans for ungdommer vil formes ut i fra elevenes interesser og ferdigheter. I undervisningen vil det være en god kombinasjon av ulike samtidsdansteknikker, samt elementer fra jazzdansen. Elevene vil bli utfordret gjennom teknikk, styrke, romforståelse, og musikalitet.