Liisa Tuomaala

Arbeidsområde:
Bratsj, fiolin, grunnskole

Liisa Tuomaala kommer fra Finland. Hun er utdannet som musikkpedagog på musikkonservatoriet i Helsinki. Hun fortsatte sine studier på Det Kongelige Musikkonservatorium i København, hvor hun tok diplomeksamen i 2007 med bratsj som hovedfag. Hun har spilt i ulike symfoni- og barokkorkestre i Danmark og vært to år kontraktansatt på Det Kongelige Kapel i København. Før hun flyttet til Norge underviste hun fiolin i Sorø Musiske Skole i Danmark. Hun har arbeidet som fiolinlærer i Hammerfest Kulturskole siden 2012.

Liisa underviser også fiolin i grunnskolen og er styremedlem for Oppstryk Finnmark.