Uke 02 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

17. mai-arrangementer 2020

Hammerfest kommune inviterer lag og foreninger til å søke om 17.mai-arrangement for 2020 på de forskjellige stedene i Hammerfest. Kommunalt tilskudd blir gitt til arrangøren.

Søknad sendes via post eller e-post innen 01. februar til 

Hammerfest kommune v/ fagansvarlig kultur
Postboks 1224
9516 Hammerfest
Grethe.johannessen@hammerfest.kommune.no.

Klart det går – friluftstur for utviklingshemmede

09. januar kl. 18:00 Stormtunet, Mellomvannet boligfelt

Torsdag 9. januar kl. 18:00. Oppmøte ved Stormtunet i Mellomvannet boligfelt

Vi går opp langs gå/sykkelstien til Reindalen og langs hovedveien tilbake, videre til Gammahuken hvor vi tenner bål med mulighet for å grille medbrakt kveldsmat. Ta med matpakke og drikke. Husk varme klær. Turledere er Reidar Kvalvik, M 958 13 522 og Ingrid Nilsen.

Velkommen til tur!

Utstillingsåpning «Time for Sculpture No. 1»

09. januar kl. 19:00 Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms

Samisk kunst / Duodji utstilling; I samarbeid med Sámi Dáiddaguovddáš og RiddoDuottarMuseat-Sámi Dáiddamagasiidna.

Gratis adgang og enkel servering.