Uke 06 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 06.02.2020

Brukerstyrt personlig assistent

Praktisk bistand/ BPA
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11

Søknadsfrist 07.02.2020

Assisterende styrer

Håja barnehage
Kontaktperson: styrer Anita Arnesen, T 78 40 28 78/ M 900 82 635

Fagarbeider/assistent

Rypefjord barnehage
Kontaktperson: styrer May Tove Johnsen, T 78 40 28 21/ M 977 31 323

Pedagogisk leder

Mylingen barnehage
Kontaktperson: styrer Magnus Krokli, M 900 41 610

Søknadsfrist 09.02.2020

IKT konsulent

Tjenesten for IKT
Kontaktperson: virksomhetsleder Ken Are Johnsen, M 905 19 611

Søknadsfrist 13.02.2020

Virksomhetsleder

Kvalsund sykehjem og hjemmetjeneste
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515

Søknadsfrist 16.02.2020

Helsefagarbeidere

Intermediærenheten, Kirkeparken omsorgssenter 
Kontaktperson: avdelingsleder Camilla J. Klausen, M 916 19 699/ virksomhetsleder Marit Halvorsen, M 406 38 462

Husøkonom

Soria Moria
Kontaktperson: avdelingsleder Korinn Harring, M 977 89 680

Sykepleier

Kirkeparken omsorgssenter, demensavdeling
Kontaktperson: avdelingsleder Stina Winterseth, T 78 40 23 60/ M 995 97 048

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter, intermediærenheten
Kontaktperson: avdelingsleder Camilla J. Klausen, M 916 19 699/ virksomhetsleder Marit Halvorsen, M 406 38 462

Ungdomskonsulent

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Hilde T. Normo, M 970 43 289

Søknadsfrist 23.02.2020

Byggesaksbehandler

Byggesaksavdelingen
Kontaktperson: Bygningssjef Sigmund Andersen, M 950 55 776

Miljøveileder/konsulent

Reindalen skole
Kontaktperson: rektor Ingvild Aase, T 78 40 22 21/ M 471 73 725

Søknadsfrist 28.02.2020

SFO-leder

Fjordtun skole
Kontaktperson: rektor Are Antonsen, M 415 19 619

Søknadsfrist 01.03.2020

Miljøarbeider (fagarbeider)

Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet, M 992 03 793

Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte 11. 02. 20 kl. 09:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret, Akkarfjord forbrukerlag, Arnulf Larsen AS i Hønseby og på kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum.

Arrangement

13. februar kl. 17:00 – 19:00, Fuglenes skole

Fuglenes skole inviterer nåværende og tidligere elever, ansatte og alle som har et forhold til skolen vår til åpen dag. Anledningen er skolens femtiårsjubileum. Det vil bli markering av jubileet ute i skolegården kl. 17:00 med påfølgende åpen skole hvor det er ulike utstillinger og innslag. FAU ved skolen arrangerer kafé hvor inntektene går til utbedring av skolens uteområde. Vel møtt!

Annet

Søknadsfrist barnehageplass 01. mars 2020

Vi minner om søknadsfristen for opptak i barnehage som er 01. 03. 20. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Retten til plass betinger at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak.

Tilskudd til frivillige lag og foreninger 2020 – frist 15. mars

Hammerfest kommune utlyser følgende tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle grupper og andre:

•              Grunntilskudd

•              Aktivitets-/prosjekttilskudd

•              Tilskudd til drift/mindre investeringer i bygg/anlegg og til utstyr

•              Tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene (Frist 20. mai – ingen skjema)

Aktiviteter, tiltak og prosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, unge, innvandrere/flyktninger og eldre blir prioritert.

NB! For idrettslag og -foreninger søknadsfristen 15. mai.

Veiledning: Fagansvarlig kultur, T 78 40 28 02, kultur@hammerfest.kommune.no /virksomhetsleder Park Idrett og Friluftsliv, T 78 40 20 84, reidar.naess@hammerfest.kommune.no 

For lag og foreninger i tidligere Kvalsund kommune vil det bli arrangert et informasjonsmøte i god tid før søknadsfristen.

Retningslinjer og digitale søknadsskjema for de forskjellige tilskuddsordningene finnes på kommunens hjemmeside www.hammerfest.kommune.no 

Ved behov for papirskjema, ta kontakt med Servicekontoret. Papirskjema sendes: Hammerfest kommune, Postmottak, Postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Samenes nasjonaldag

Torsdag 6. februar kl. 12:00 – 17:00

Biblioteket flytter deler av samlingen sin til Arktisk kultursenter som en del av markeringen av Samenes nasjonaldag. Merk at hovedbiblioteket stenger kl. 15:30.

Arrangementer i biblioteket er gratis og åpen for alle.

Samefolkets dag

Torsdag 6. februar kl. 15:30

Festkonsert 6. februar kl. 19.00

I anledning samefolkets dag blir det salg av tradisjonell middag, kaker og kaffe på AKS fra kl. 15:30. Det blir utstillinger, tegnebord, foredrag og koftevisning i foajeen. Kl. 19:00 blir det festkonsert i Ole Olsen salen.

Ovttas Gula servviin ja eará ovttasbargit ráhkadit albma feasttá. Diibmu 15:30 rájes vuvdojuvvo árbevirolaš sámi biepmu, gáhkut ja gáfe. Viesus leat čájáhusat, tevdnenbeavdi, logaldallan, gáktečájálmas ja eará doaimmat. Ávvokonsearta lea Ole Olsen-sálas dii 19:00.

Billetter kjøpes på Servicekontoret, biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.

 

Kulturtrøkk - Midnattskonsert

Fredag 7. februar kl. 23:00 – 23:59, Hammerfest kirke.

Kulturtrøkk inviterer til en stemningsfull konsert i Hammerfest kirke. Musikere fra Norges Musikkhøgskole spiller klassisk musikk. Inngang 100 kroner betales kontant i døren.

Kulturtrøkk – Lørdagskonsert

Lørdag 8. februar kl. 11:30 – 12:30, Bootleg.

Ta lørdagskafeturen til Bootleg. Musikalske innslag av elever ved Kulturskolen og studenter ved Norges Musikkhøgskole. Kafé med salg av kaffe og kaker.

Kulturtrøkk – Dreams in Symphony

Lørdag 8. februar kl. 18:00 – 19:30, Arktisk kultursenter.

Kulturtrøkk 2020 avsluttes med en symfonisk festforestilling, som er skapt i fellesskap av studentene ved Norges Musikkhøgskole og musikklivet i Hammerfest. Billetter voksen/ barn kroner 200/ 100. Billetter kan du kjøpe på www.aks.no.