Uke 07 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 16.02.2020

Helsefagarbeidere

Intermediærenheten, Kirkeparken omsorgssenter 
Kontaktperson: avdelingsleder Camilla J. Klausen, M 916 19 699/ virksomhetsleder Marit Halvorsen, M 406 38 462

Husøkonom til Soria Moria

Soria Moria
Kontaktperson: avdelingsleder Korinn Harring, M 977 89 680

Sykepleier

Kirkeparken omsorgssenter, demensavdeling
Kontaktperson: avdelingsleder Stina Winterseth, T 78 40 23 60/ M 995 97 048

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter, intermediærenheten
Kontaktperson: avdelingsleder Camilla J. Klausen, M 916 19 699/ virksomhetsleder Marit Halvorsen, M 406 38 462

Ungdomskonsulent

Ungdomstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Hilde T. Normo, M 970 43 289

Søknadsfrist 23.02.2020

Byggesaksbehandler

Byggesaksavdelingen
Kontaktperson: bygningssjef Sigmund Andersen, M 950 55 776

Miljøveileder/konsulent

Reindalen skole
Kontaktperson: rektor Ingvild Aase, T 78 40 22 21/ M 471 73 725

Søknadsfrist 28.02.2020

SFO-leder

Fjordtun skole
Kontaktperson: rektor Are Antonsen, M 415 19 619

Søknadsfrist 01.03.2020

Assistent

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

Miljøarbeider (fagarbeider)

Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet, M 992 03 793

Sykepleiere

Hjemmesykepleien
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter, avdeling Melkøya
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Søknadsfrist 08.03.2020

Vernepleier/Miljøterapeut

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Politiske møter

  • Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven har møte 17.02.20 kl. 12:00, kommunestyresalen.
  • Klagenemda har møte 17.02.20 kl. 09:00, kommunestyresalen. Deler av møtet vil bli holdt for lukkede dører.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus- Servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret, og på kommunens hjemmeside. Møtene er åpne for publikum.

Vinterferieprogram Hammerfest kommune


Onsdag 19. februar – fredag 21. februar 20

Onsdag 19. februar har Hammerfest kommune, i samarbeid med Hammerfest alpinklubb, åpen dag i slalåmbakken. Åpningstid kl. 11:00-15:00. Gratis for alle. Barn og unge kan låne ski i alpinbakken. Hammerfesthallen har åpent fra kl. 11:00-16:00. Det blir arrangert gratis bowling for ungdomsskole- og VGS elever på Hammerfest Bowling fra kl. 13:00-16:00. Ungdomsklubben på Bootleg holder åpent fra kl. 12:00-21:30 og det serveres middag.

Torsdag 20. februar er det gratis svømming på Isbjørnhallen fra kl. 12:00-15:00. Hammerfesthallen holder åpent fra kl. 11:00-15:00. Det serveres brunsj på Bootleg ungdomsklubb, åpent fra kl. 12:00-17:00.

Fredag 21. februar holder Hammerfesthallen åpent fra kl. 11:00-15:00. Bootleg ungdomsklubb er åpen fra kl. 12:00-17:00 og serverer brunsj.

Skispor og skøytebane vil bli brøytet på Jansvannet. Bootleg låner ut skøyter til barn og unge.

Har du behov for å låne utstyr til tur og fritidsaktiviteter?


Barn og unge kan låne gratis utstyr til vinteraktiviteter på Bootleg. På lager finnes blant annet ski, skøyter, ryggsekker og termos. Bootleg kan kontaktes på facebook/ T 78 40 26 90. Utstyrssentralen leier ut turutstyr som pulk, akebrett og isbor. Kontakt: brannvakta, M 907 05 457. Frivillighetssentralen har ski til utlån. Kontaktperson: daglig leder Elisabeth Wahl, T 78 40 27 19. Kvalsund servicekontor låner ut utstyr til vinteraktiviteter. Kontakt servicekontoret avdeling Kvalsund, T 78 40 25 77.

Hva bør Hammerfest kommune gjøre for klimaet?


Hammerfest kommune har begynt å lage en temaplan for klima og energi. Vi planlegger å redusere klimagassutslippene i kommunen å bruke mer miljøvennlig energi, både for kommunen selv og for innbyggere og næringsliv. Vi vil gjerne ha innspill og ideer fra flest mulig. Hvis du har synspunkter eller meninger om hva vi bør satse på vil vi gjerne høre fra deg. Eksempler på temaer kan være bygg og energiløsninger, innkjøpsrutiner og miljøkrav, samferdsel og reduksjon av utslipp, mindre trafikk og avfallshåndtering. Innspill sendes på e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk e-posten med «klima- og energiplan» i emnefeltet. Ved spørsmål, ta kontant med natur- og miljøfaglig rådgiver Tor Harry Bjørn, T 78 40 25 88/ M 934 90 883/ Tor.Harry.Bjorn@hammerfest.kommune.no. Frist for å sende innspill er 12. mars 2020.