Uke 08 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

 

Søknadsfrist 23.02.2020

Byggesaksbehandler

Byggesaksavdelingen
Kontaktperson: bygningssjef Sigmund Andersen, M 950 55 776

Miljøveileder/konsulent

Reindalen skole
Kontaktperson: rektor Ingvild Aase, T 78 40 22 21/ M 471 73 725

Søknadsfrist 28.02.2020

SFO-leder

Fjordtun skole
Kontaktperson: rektor Are Antonsen, M 415 19 619

Søknadsfrist 01.03.2020

Assistent

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

Assistent

Stormtunet 1, 3 og 5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 829

Fagarbeider

Stormtunet 1, 3 og 5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 829

Husøkonom til Soria Moria

Soria Moria
Kontaktperson: avdelingsleder Korinn Harring, M 977 89 680

Miljøarbeider (fagarbeider)

Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet, M 992 03 793

Sykepleiere

Hjemmesykepleien
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter avdeling Melkøya
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Vernepleiere/miljøterapeuter

Stormtunet 1, 3 og 5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 829

Søknadsfrist 08.03.2020

Helsefagarbeidere

Kirkeparken omsorgssenter, avdeling Tyven
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Vernepleier/Miljøterapeut

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

Søknadsfrist løpende

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.


Politiske møter

  • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte 24.02.20 kl. 09:00, kommunestyresalen.
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har møte 24.02.20 kl. 13:30, kommunestyresalen.
  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte 25.02.20 kl.09:00, Hammerfest brannstasjon.
  • Ungdomsrådet har møte 25.02.20 kl. 09:00, kommunestyresalen på Kvalsund kommunehus.
  • Møtet i Eldrerådet 25.02.20 er avlyst.
  • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte 26.02.20 kl. 09:00, kommunestyresalen.
  • Administrasjonsutvalget har møte 27.02.20 kl. 10:00, kommunestyresalen.
  • Formannskapet har møte 27.02.20 kl. 10:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus –servicekontoret, Kvalsund kommunehus – servicekontoret og på kommunens hjemmesider. Møtene er åpne for publikum.

Tilskudd til frivillige lag og foreninger

Søknadsfrist 15. mars/ 15. mai/ 20. mai

Hammerfest kommune utlyser følgende tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle grupper og andre/private som driver utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid: grunntilskudd, aktivitets-/prosjekttilskudd, tilskudd til drift/mindre investeringer i bygg/anlegg og utstyr, og tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene (frist 20. mai – ingen skjema). Aktiviteter, tiltak og prosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, unge, innvandrere/flyktninger og eldre blir prioritert. Retningslinjer og digitale søknadsskjema for de forskjellige tilskuddsordningene finnes på Hammerfest kommunes hjemmesider. Ved behov for papirskjema, ta kontakt med servicekontoret. Papirskjema sendes til Hammerfest kommune, Postmottak, Postboks 1224, 9616 Hammerfest. Ved behov for veiledning, kontakt fagansvarlig kultur Grethe Johannessen, T 78 40 28 02/ kultur@hammerfest.kommune.no eller virksomhetsleder for Park, Idrett og Friluftsliv Reidar Næss, T 78 40 20 84/ reidar.naess@hammerfest.kommune.no.

Kulturmidler – orienteringsmøte for lag og foreninger

Torsdag 27. februar kl. 18:00 på Kvalsund bibliotek

Lag og foreninger i tidligere Kvalsund kommune inviteres til orienteringsmøte om kulturmidler for 2020. Møtet vil handle om de forskjellige tilskuddsordningene og hvordan man søker.


Susanne Lundeng trio

Fredag 21. februar kl. 19:00

Susanne Lundeng spiller på Magnus Larsens fiolin. Fela kommer hjem med ei nord norsk dame som virkelig kan spille på den. Susanne Lundeng er folkemusikalsk fritenker som gjerne krysser genre. Det blir slåttespel, improvisasjoner, gode historier og mer til.

Billetter kjøpes på Servicekontoret, biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.