Uke 09 - 2020

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 28.02.2020

SFO-leder

Fjordtun skole
Kontaktperson: rektor Are Antonsen, M 415 19 619

Søknadsfrist 01.03.2020

Assistent

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

Assistent

Stormtunet 1, 3 og 5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 829

Fagarbeider

Stormtunet 1, 3 og 5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 829

Husøkonom til Soria Moria

Soria Moria
Kontaktperson: avdelingsleder Korinn Harring, M 977 89 680

Miljøarbeider (fagarbeider)

Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Mads Valleraunet, M 992 03 793

Sykepleiere

Hjemmesykepleien
Kontaktperson: virksomhetsleder Turid Forberg Løkke, T 78 40 27 11

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter avdeling Melkøya
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Vernepleiere/miljøterapeuter

Stormtunet 1, 3 og 5
Kontaktperson: virksomhetsleder Therese Ellefsen, M 913 71 829

Søknadsfrist 08.03.2020

Assistenter  

Avlastningsboligen
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Barnevernskonsulenter

Barnevernstjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Bodil Negård, M 948 98 505/ Anne-Merete Netland, M 901 69 334

Fagarbeider 

Avlastningsboligen
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Helsefagarbeidere

Kirkeparken omsorgssenter, avdeling Tyven
Kontaktperson: virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Helsefagarbeidere

Utsikten bokollektiv
Kontaktperson: virksomhetsleder Siv Østmo Charani, T 78 40 27 96/ M 414 52 006

Pleiemedarbeider

Utsikten bokollektiv
Kontaktperson: virksomhetsleder Siv Østmo Charani, T 78 40 27 96/ M 414 52 006

Vernepleier/Miljøterapeut

Avlastningsboligen
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Vernepleier/Miljøterapeut

Stormtunet 2
Kontaktperson: virksomhetsleder Ida Kaspara Gebhardt Blix, M 948 32 889

Søknadsfrist løpende

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: konsulent Tone Riibe Mortensen, T 78 40 28 07/ M 915 79 186

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Eiendomsskattelister 2020
 

28. februar legges skattelister ut til offentlig gjennomsyn. Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av: eiendommens gateadresse, gnr/bnr/fnr/snr, skattetakst, skattesats, bunnfradrag (bolig og fritid), og utregnet eiendomsskatt. Eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt er ført på egen liste. Alle skattytere er tilsendt skatteseddel med informasjon som viser hvordan skatten er beregnet samt muligheten for å klage.

Skattelistene legges ut på servicekontoret, servicekontoret – Kvalsund, Hammerfest bibliotek, Nærbutikken Kokelv og Hammerfest kommune sine hjemmesider.

Hobbycafe
Torsdag 27. februar kl. 17:30

Hobbycafe er for deg som liker å strikke, hekle, eller holde på med annet håndarbeid i fellesskap med andre.
 

Boklansering
Fredag 28. februar kl. 13:00 – 14:30

Fredag 28. februar er det boklansering av «Gull, Gråstein og Grums, bok4» av Svein Lund i lesesalen på biblioteket. Arrangert av Naturvernforbundet.
 

Byttedag med Grønn Ungdom
Lørdag 29. februar kl. 12:00 – 15:00

Inntak av klær fra kl. 11:30. Kun hele og rene klær. Arrangeres av Grønn Ungdom Hammerfest.
 

Snurr film!
Lørdag 29. februar kl. 12:00

Film på lesesalen for barn i aldersgruppen 0 – 4 år.

Arrangementer i biblioteket er gratis og åpen for alle.

Tre Små Kinesere

Onsdag 4. mars kl. 19:00

Vi som har noen år på baken husker når albumet «365 Fri» kom – en plate som satte en ny standard for norsk popmusikk. Siden har det kommet mange fine låter fra den kanten; Klassebildet, Dørstokkmila, Agnar Mykle, Café Ye Ye, Du Er Der Vel, og Tredve Varmegrader Kaldt. Denne kvelden er en gavepakke! Di mi viri liv i si, pi in kvild sim dinni!

Billetter kjøpes på Servicekontoret, biblioteket, i kinokiosken (16:30 – 21:00) eller på www.aks.no.