Uke 1- 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer 

Søknadsfrist 08.01.23

Avdelingsleder
Soria Moria aktivitetssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Fagarbeider
Byggdrift og vedlikehold
Kontaktperson: Virksomhetsleder Pål Karlstad telefon 456 17 405 eller pal.karlstad@hammerfest.kommune.no

Konsulent - budsjett
Økonomiavdelingen
Kontaktperson: økonomisjef Tom Eirik Lunga, M 909 90 694

Vernepleier
Soria moria aktivitetssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Søknadsfrist 15.01.23

Prosjektleder bygdevekstavtale
Sentraladministrasjonen
Kontaktperson: Leif Vidar Olsen, M 414 67 703

Lærer
Kokelv oppvekstsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Heidi Østensen, telefon M 977 83 558

Barnehagelærer
Hammerfest barnehagene - Kvalsund barnehage
Kontaktperson: virksomhetsleder Una Charlotte Øien M 994 33 414

Fagarbeider
Hammerfest barnehagene - Kvalsund barnehage
Kontaktperson: virksomhetsleder Una Charlotte Øien M 994 33 414

Lærer
Kokelv oppvekstsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Heidi Østensen, M 977 83 558

Søknadsfrist 17.01.23

Psykiatrisk sykepleier
Rus- og psykiatritjenesten
Kontaktperson: Mads Valleraunet M 992 03 793 eller stedfortreder Mona Dalsbø, M 982 24 856

Søknadsfrist 22.01.23

Ergoterapeut
Ergo- og fysioterapitjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Håkon Hauglum, M 414 29 861

Helsesekretær
Allmed legesenter
Kontaktperson: Jonas Zahl, T 78 40 27 07/M 402 45 005

Sykepleier
Kirkeparken omsorgssenter – intermediær avdelingen
Kontaktperson: konstituert avdelingsleder intermediæravdeling Ina Mari Halvorsen, T 78 40 24 30 eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51

 

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

 

Nytt planforslag for Rossmolla Marina til høring

Planforslaget for Rossmolla Marina ble lagt frem i møtet i Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling den 13/12 2022. Planforslaget sendes nå ut på høring hos berørte parter og sektormyndigheter. Dokumentene i saken kan finnes på kommunens hjemmeside under høringer og offentlig ettersyn. Spørsmål i saken kan rettes til Hammerfest kommune ved plansjef Øyvind Sundquist på telefon 78 40 25 67, eller e-post: oyvind.sundquist@hammerfest.kommune.no

Innspill sendes skriftlig til Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest, eller e-post til: postmottak@hammerfest.kommune.no, og merkes med referanse: 21/10138