Uke 10 - 2021

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

 

Søknadsfrist 14.03.21

Servicekonsulent

Service- og dokumentsenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Marianne Lager, T 78 40 25 25/ M 913 05 613

Søknadsfrist 16.03.21

Virksomhetsleder

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Kontaktperson: kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558/ nestleder Turid Pedersen, M 456 35 414

Søknadsfrist 31.03.21

Assisterende styrer

Håja barnehage
Kontaktperson: virksomhetsleder Anita Arnesen, M 900 82 635

Pedagogisk konsulent på barnehageområdet

Sektor oppvekst og kultur
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720

Rektor

Fuglenes skole
Kontaktperson: fagansvarlig skole Christer Ringheim, M 952 56 975/ kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Styrer

Kvalsund barnehage
Kontaktperson: fagansvarlig barnehage Unn Wenche Slettvoll, M 407 25 720/ kommunalsjef Arve Paulsen, M 976 25 558

Søknadsfrist løpende

Sommervikarer

Sektor helse og omsorg
Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no. Merk henvendelsen med «sommervikarer til sektor Helse og omsorg 2021» i emnefeltet.

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Møtet i klagenemnda mandag 15.03.21 er avlyst.
  • Arbeidsutvalget for behandling av søknader etter motorferdselloven (MAU) har møte mandag 15.03.21 kl. 12:00, kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside.