Uke 10 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 13.03.22

Frisklivsmedarbeider

Ergo- og fysioterapitjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Håkon Haugum, M 414 29 861

Vernepleiere

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Sykepleiere

Rypefjord sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Åshild Lyngen T 78 40 27 69, eller virksomhetsleder Stine Bjørkly M 976 83 099

Søknadsfrist 24.03.22

HMS-koordinator

Lønn- og personalavdelingen
Kontaktperson: personalsjef Trude Klaussen, M 413 10 659

Søknadsfrist løpende

Lærere - Hammerfestskolen

Hammerfest Kommune
Kontaktperson: fagansvarlig Christer Ringheim, M 952 56 975

Ferievikarer til sektor for Helse og omsorg

Sektor for Helse og omsorg
Kontaktperson: se infoside for aktuell avdeling her.

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Koronavaksinering

Koronavaksinering foregår på vaksinesenteret i Salsgata 16 (inngang fra Mellomgata).
Vi har følgende vaksinasjonsdager i uke 10:

  • Torsdag 10. mars, kl. 08:30 – 15:00

Politiske møter

  • Møtet i klagenemnda 14.03.22 er avlyst.

Nye åpningstider for NAV-kontoret

Åpningstider for NAV Hammerfest:

  • Tirsdag, onsdag og fredag kl. 11:30 – 14:00
  • Planlagte samtaler gjennomføres mellom kl. 09:00 – 15:00
  • Kontakttelefon for sosialtjenesten, M 484 05 784. Mandag – fredag kl. 09:00 – 15:00.

Kulturstipend og idrettsstipend 2022

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut kultur- og idrettsstipend. Det settes av 125 000 kroner årlig til formålet. Hvert stipend er på minimum 25 000 kroner. Søknader behandles og vedtas av Hovedutvalget for oppvekst og kultur. Overrekking av kultur- og idrettsstipend skjer i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien.

For idrettsstipend gjelder: Stipendet kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin idrettsgren. Søkere må være bosatt i Hammerfest kommune og representere et idrettslag eller et skytterlag i kommunen. Unge mellom 16 og 25 år er en prioritert målgruppe.

For kulturstipend gjelder: Stipendet kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin kulturgren. Søkere må være bosatt i Hammerfest kommune. Unge mellom 16 og 25 år er en prioritert målgruppe.

Søknadsfristen er 15. april.
Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema. For idrettsstipend trykk her, for kulturstipend trykk her.

Kontaktpersoner for stipendordningene er: