Uke 10 - 2023

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 12.03.2023

Pedagogiske ledere, barnehagelærere og støttepedagoger

Hammerfestbarnehagene

Saksbehandler/veileder

NAV Hammerfest-Måsøy
Kontaktperson: Avdelingsleder Anne Lise Gaski, M 459 15 739 og NAV leder Ingvild Haugli Endresen, M 917 17 491

Søknadsfrist 19.03.2023

Brannkonstabler

Hammerfest Brann og redning
Kontaktperson: Brannsjef Arne Myrseth, M 952 47 103

Brannmester

Hammerfest Brann og redning
Kontaktperson: Brannsjef Arne Myrseth, M 952 47 103

Underbrannmester

Hammerfest Brann og redning
Kontaktperson: Brannsjef Arne Myrseth, M 952 47 103

Søknadsfrist 22.03.2023

Trafikkbetjent

Hammerfest Parkering
Kontaktperson: Daglig leder Tom Eirik Lunga, M 909 90 694

Søknadsfrist 10.04.2023

Kulturskolelærer - dans

Hammerfest kulturskole
Kontaktperson: Virksomhetsleder Eirihn Keuer, M 480 03 075, eller epost: eirihn.keuer@hammerfest.kommune.no

Oppsynsmann

Vann og avløp
Kontaktperson: Geir Israelsen, M 414 52 276

Psykiatrisk sykepleier

Rus og psykiatritjenesten

Kontaktperson: Virksomhetsleder Mads Valleraunet, M 992 03 793 eller stedfortreder Mona Dalsbø, M 982 24 856

Sommerjobb: 15-18 år

Hammerfest kommune
Kontaktperson: postmottak@hammerfest.kommune.no – skriv «Sommerjobb ungdom 15 til 18 år» i emnefeltet

Løpende søknadsfrist

Lærere

Hammerfestskolen
Kontaktperson: nestleder sektor for oppvekst og kultur Turid Pedersen, M 456 35 414

Ferievikarer til Helse og omsorg

Hammerfest Kommune
Finn riktig kontaktperson: https://hammerfest.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

 • Hovedutvalget for oppvekst og kultur har møte 13.03.23 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.23 kl.13:30 i kommunestyresalen.
 • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har møte 14.03.23 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
 • Eldrerådet har møte 14.03.23 kl. 13:30 i kommunestyresalen
 • Hovedutvalget for helse og omsorg har møte 15.03.23 kl. 09:00 i kommunestyresalen.
 • Ungdomsrådet har møte 15.03.23 kl. 10:15 i kommunestyresalen, Kvalsund kommunehus.
 • Administrasjonsutvalget har møte 16.03.23 kl. 10:00 i kommunestyresalen.
 • Formannskapet har møte 16.03.23 kl. 10:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Kvalsund kommunehus – Servicekontoret og på kommunens hjemmeside.

Møtene er åpne for publikum.

Har du lyst på sommerjobb og er mellom 15 til 18 år?

Hammerfest kommune har sommerjobber til omtrent 40 ungdommer i alderen 15 til 18 år i 2023. Du kan få jobb i barnehage, eldreomsorg, park og idrett og kjøkkentjenesten.

Dette krever vi av deg som søker sommerjobb

 • Du må ha bostedsadresse i Hammerfest kommune
 • Du må være mellom 15 og 18 år
 • Du må møte presis og holde avtaler
 • Du må kunne jobbe sammenhengende i 4 uker

Vi prioriterer deg som ikke tidligere har hatt sommerjobb i Hammerfest kommune. 
Hvis vi ikke kan tilby deg jobb der du helst vil, vil du få mulighet til å velge en annen jobb.

Dette tilbyr vi

 • Lærerike og meningsfulle sommerjobber
 • Variert arbeid 

Lønn og betingelser for sommerjobbene er bestemt i lover, reglementer og avtaler. Du får nærmere informasjon om dette hvis du får tilbud om jobb.

Du sender søknaden via Jobbnorge.no for stillingen «Har du lyst på sommerjobb og er mellom 15 til 18 år?»

Ungdomsfiske 2023

Hammerfest kommune ønsker tilbud på leie av båt med skipper/veileder for gjennomføring av ungdomsfiske 2023
Ungdomsfisket 2023 gjennomføres fra 27. juni til 7. august.  Det skal fiskes fem dager i uken - men det er fleksibilitet med tanke på dårlig vær. 

Det skal fiskes med jukse og line.

Tilbudet skal inkludere følgende:

 • Leie av båt med skipper/veileder
 • Opplysninger om båt
 • Opplysninger om skipper/veileder
 • Drivstoffutgifter
 • Juksemaskiner og nødvendig fiskeutstyr
 • Planlegging og organisering

Vedlagt tilbudet skal det også ligge opplysninger om båt, samt cv for skipper/veileder. Tilbudene blir vurdert ut fra pris, båt og erfaring for skipper/veileder. Det kreves politiattest for skipper/veileder.

Skriftlig tilbud sendes Hammerfest kommune innen 15. april 2023.

For ytterligere opplysninger kan du ta kontakt med nærings- og miljøsjef. Se under.

Påmelding til ungdomsfiskeordninga (fiskeridir.no)